Domažlice, Petrovická 295
bývalá brigáda Pohraniční stráže · Petrovická 295, 344 01 Domažlice, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Československá sovětská socialistická republika

Dostupné v: English | Česky

Když 21. srpna 1968 přijela do Domažlic vojska Varšavské smlouvy, našla před branami kasáren Pohraniční stráže připravené dva tanky. Lidé z okolních domů na okupanty plivali. Brzy se však atmosféra změnila, všichni se začali bát o svou budoucnost. Přítomnost sovětských vojsk se stala běžnou realitou. Důstojník Pohraniční stráže Dalibor Plšek se nechtěl smířit se sovětskou okupací. „Dostal jsem za vyučenou, když jsem řekl, že už můžeme přejmenovat Československou socialistickou republiku na Československou sovětskou socialistickou republiku.“ Jeho dalším vroubkem bylo, že odmítl zasedat v prověrkových komisích a vyhazovat své kolegy. Proto byl vyloučen z Komunistické strany Československa a v říjnu 1973 propuštěn ze sboru.

Dalibor Plšek

Dalibor Plšek

Narodil se 4. října 1939 ve Zlíně. Vyučil se vrtačem naftových a plynových sond. Od roku 1958 sloužil v Pohraniční stráži. Absolvoval poddůstojnickou školu v Lipové u Šluknova a Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže v Bruntále. Poté působil u 9. brigády Pohraniční stráže v Domažlicích, prošel několika pohraničními rotami - Lesní Louka, Bystřice, Maxov, dělal také proviantního důstojníka u brigády v Domažlicích. Po propuštění z Pohraniční stráže pracoval jako řidič v n. p. Zelenina Plzeň a od roku 1980 jako bezpečnostní referent v Okresním ústavu národního zdraví v Domažlicích. V roce 1990 znovu nastoupil k Pohraniční stráži (transformováno na Útvar ochrany hranic), na velitelství v Domažlicích zastával funkci zástupce pro sociální a personální záležitosti a tiskového mluvčího. Po zrušení Pohraniční stráže přešel v roce 1992 k cizinecké policii. V roce 2000 odešel do důchodu.

Domažlice, Petrovická 295

Dostupné v: English | Česky

Brigády tvořily základní organizační jednotku Pohraniční stráže, jednalo se o značně samostatné útvary, které měly být soběstačné a jejichž hlavním úkolem bylo zajistit ostrahu státních hranic v jejich úseku. Pod brigádu spadaly podřízené pohraniční prapory a roty. V Domažlicích od roku 1962 sídlila 9. brigáda Pohraniční stráže, její velitelství se sem přestěhovalo z Poběžovic. Na začátku 60. let byla také vybudována domažlická kasárna.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.