Maxov, rota
původní budova roty Pohraniční stráže · 190, 344 01 Všeruby, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Setkání na hranicích

Dostupné v: English | Česky

Důstojník Pohraniční stráže Dalibor Plšek s dalším vojákem prováděli kontrolu hraničních znaků, pohybovali se po státní hranici nedaleko Maxova. Došli až k samotě U Singra, kde měl německý sedlák statek a malé občerstvení pro náhodné návštěvníky. Byl parný červencový den, v hospůdce seděli dva příslušníci německé Grenzpolizei a popíjeli pivo. Zvali Čechy, aby si přisedli. To však odporovalo předpisům, proto Dalibor německy odmítl a s kolegou pokračovali v práci. Nevinná příhoda měla nepříjemnou dohru. Voják o ní referoval kontrarozvědce, které začal být Dalibor podezřelý, protože hovořil německy. Nakonec jim vše vysvětlil.

Dalibor Plšek

Dalibor Plšek

Narodil se 4. října 1939 ve Zlíně. Vyučil se vrtačem naftových a plynových sond. Od roku 1958 sloužil v Pohraniční stráži. Absolvoval poddůstojnickou školu v Lipové u Šluknova a Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže v Bruntále. Poté působil u 9. brigády Pohraniční stráže v Domažlicích, prošel několika pohraničními rotami - Lesní Louka, Bystřice, Maxov, dělal také proviantního důstojníka u brigády v Domažlicích. Po propuštění z Pohraniční stráže pracoval jako řidič v n. p. Zelenina Plzeň a od roku 1980 jako bezpečnostní referent v Okresním ústavu národního zdraví v Domažlicích. V roce 1990 znovu nastoupil k Pohraniční stráži (transformováno na Útvar ochrany hranic), na velitelství v Domažlicích zastával funkci zástupce pro sociální a personální záležitosti a tiskového mluvčího. Po zrušení Pohraniční stráže přešel v roce 1992 k cizinecké policii. V roce 2000 odešel do důchodu.

Maxov, rota

Dostupné v: English | Česky

V 50. letech minulého století sídlila v Maxově 18. rota 9. brigády Pohraniční stráže Poběžovice. Tato jednotka byla ubytována v kasárnách přímo uprostřed vesnice, později se přestěhovala na kopec nad vesnicí. Dodnes tady najdeme u místní dřevařské firmy původní ostnaté oplocení, jednu z posledních částí takzvané signální stěny železné opony.

Maxov, rota

Na tomto místě

Narušitelé seděli na stromě nad pohraničníky

Narušitelé seděli na stromě nad pohraničníky

Jiří Minařík
Setkání na hranicích

Setkání na hranicích

Dalibor Plšek
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.