Devín, Devínsky hrad
Slovanské nábrežie 1093/48, 841 10 Devín, Slovenská republika
  • Příběh
  • Místo

Most ponad železnú oponu

Dostupné v: English | Slovensky

Dňa 10. decembra 1989 sa neďaleko Bratislavy, na oboch brehoch Dunaja pri Hrade Devín, uskutočnil projekt s názvom Ahoj Európa. Bol vyjadrením túžby ľudí po otvorení hraníc a odstránení zátarás z ostnatého drôtu. Už samotné podujatie bolo plánované a aj vnímané ako nenásilné zrušenie železnej opony. Autorom celého projektu bol Martin Bútora a Ladislav Snopko, ktorí patrili aj k zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu. Napriek tomu, že uskutočnenie takéhoto podujatia bolo v tej dobe nepredstaviteľné, organizátorom sa ho podarilo zrealizovať, navyše bez akýchkoľvek incidentov. Do projektu sa v uvedený deň, napriek silnému mrazu, zapojili desaťtisíce ľudí, ktorí sa vydali na hraničný priechod Berg. Organizátorom podujatia sa vďaka viacerým rokovaniam na príslušných miestach podarilo zabezpečiť, že v tento deň mohli ľudia cez hraničný priechod prechádzať bez väčších obmedzení. Takýto pohyb po štátnej hranici s Rakúskom bol dovtedy neslýchaný. Obrovský dav ľudí sa vydal na rakúsky breh Dunaja, kde sa, priamo oproti Hradu Devín, stretli aj so zástupcami rakúskej strany, konkrétne s primátorom Hainburgu. Na tomto mieste bolo postavené aj improvizované pódium, z ktorého sa ľudom prihovárali aj niekoľkí organizátori podujatia. V rámci podujatia sa zároveň zhromaždila približne desaťtisícová skupina Bratislavčanov a obyvateľov blízkeho okolia aj na samotnom Hrade Devín. Medzi týmito dvoma veľkými skupinami plávala po Dunaji loď, na ktorej bola umiestnená zvuková aparatúra, dosť silná na to, aby ozvučila oba brehy. Obidve skupiny, na Devíne i na rakúskom brehu, mali mikrofóny, z ktorých sa signál prenášal vysielačkami do reproduktorov umiestnených na lodi. Zámerom organizátorov bolo vytvoriť takýmto spôsobom akýsi symbolický most porozumenia, ktorý spojil oba brehy Dunaja, dovtedy rozdelené ostnatým drôtom železnej opony. Na lodi bol aj spevák Karel Kryl, ktorý hral a spieval pre ľudí na oboch stranách rieky. Osoba Karla Kryla bola taktiež zvolená ako symbol, keďže Kryl ako emigrant pôsobil v rádiu Slobodná Európa a jeho piesne boli zároveň v Československu symbolom odporu voči totalitnému komunistickému režimu. Kryl tak istým spôsobom svojou prítomnosťou spájal dva svety rozdelené železnou oponou. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako stotisíc ľudí, podľa niektorých odhadov ich bolo až stopäťdesiattisíc.

Ladislav Snopko

Ladislav Snopko

Devín, Devínsky hrad

Dostupné v: English | Slovensky

Nad sútokom riek Dunaj a Morava sa na hradnom kopci týčia zrúcaniny pôvodne gotického Devínskeho hradu. Masívne bralo je dominantou širokého okolia a z jeho vrcholu je výborný výhľad. Miesto leží v tesnej blízkosti štátnej hranice s Rakúskom a v období komunistickej totality viedli priamo pod hradom drôtené zátarasy Železnej opony. Z tohto dôvodu bol aj akýkoľvek pohyb osôb na vrchole hradného kopca pozorne sledovaný príslušníkmi Pohraničnej stráže.

Devín, Devínsky hrad

Na tomto místě

Most ponad železnú oponu

Most ponad železnú oponu

Ladislav Snopko
Rakúsko nemaľovať!

Rakúsko nemaľovať!

Jozef Chrena
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.