Jevišovka
Jevišovka, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Dnes nás budou stěhovat

Dostupné v: English | Česky

Tři vesnice na jižní Moravě byly až do konce čtyřicátých let osídleny chorvatským obyvatelstvem. Z politických důvodů se stala jeho přítomnost v moravsko-rakouském pohraničí po roce 1948 nežádoucí a Chorvati byli vysídleni. Chorvatský živel v původních vesnicích zanikal postupně. Marie Čtvrtlíková vzpomíná, jak jí coby malé holčičce pomalu začalo docházet, že se děje něco zlého: „Když stěhovali strýce Jurdiče, jeho dceři Anně byly dva roky. Ta tak plakala, když jí nakládali postýlku, že postýlka jde pryč! Takto vystěhovali celou naši rodinu, všechny příbuzné, zůstal už jen dědeček a my.“ Vysídlování Chorvatů probíhalo v několika vlnách mezi lety 1948–1951 a ti, kteří ve svých domovech ještě zůstávali, až do konce doufali, že se jim neodvratný osud vyhne. „Pak jsme ale dopis, že se máme stěhovat, dostali i my. Ten den jsem byla v Drnholci, ale zdálky jsem slyšela, jak k nám jedou auta. Přes pole jsem pak utíkala, abych byla co nejrychleji u maminky. Přišla jsem domů, matka měla zaděláno na buchty, ještě je dopekla a mně povídá: ,Běž ještě hodit kravám.‘ Tak já jim jdu dát nějaké to seno, ale ti, co nás stěhovali, zrovna házeli seno na auto. A ten jeden udělal: ,Vem ji na ty vidle a hoď ji tam taky!‘A tohle pak ve mně zůstalo.“ Smířit se se ztrátou domova bylo pro Chorvaty velice těžké. Do obcí, ležících v pohraničním pásmu, měli po dlouhá léta také zakázáno vstoupit.

Marie Čtvrtlíková

Marie Čtvrtlíková

Paní Marie Čtvrtlíková (rozená Slunská) se narodila roku 1938 ve Frélichově (nyní Jevišovka) v rodině moravských Chorvatů. Byla prostřední ze tří sester, otec padl jako německý voják a matka se tak stala ve svých devětadvaceti letech vdovou. V roce 1949 byla rodina vystěhována na severní Moravu do Huzové. Dědeček z matčiny strany (Mate Šalamun) byl za první republiky váženým starostou Frélichova a byl to také jeden z mála Chorvatů, kterým se v obci podařilo zůstat i po roce 1948. Marie Čtvrtlíková mluvila se svou matkou až do její smrti chorvatsky, se sestrami nyní mluví už převážně česky. Žije v Bohuňovicích.

Jevišovka

Dostupné v: English | Česky

Obec, nacházející se na soutoku řek Dyje a Jevišovka, se až do roku 1950 jmenovala Frélichov a byla osídlena převážně chorvatským obyvatelstvem. Chorvati přišli na jižní Moravu v 16. století, když prchali před Turky postupně dobývajícími Balkán. Na moravsko-rakouských hranicích je místní vrchnost usídlila v několika zpustlých a vylidněných obcích, oni je zvelebili a hospodářsky pozvedli. Chorvati, žijící se svými českými a německými sousedy, si po staletí udrželi vlastní jazyk, kulturu, tradice a zvyky. Po záboru Sudet museli narukovat do německé armády, což se stalo záminkou k jejich vysídlení po únoru 1948. V nově osidlovaném pohraničí pro původní starousedlíky už nebylo místo.

Jevišovka

Na tomto místě

Červená karkulka na bílém sněhu

Červená karkulka na bílém sněhu

Stefanie Marek
Dnes nás budou stěhovat

Dnes nás budou stěhovat

Marie Čtvrtlíková
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.