Pavlův Studenec
Zaniklá hraniční obec na Tachovsku · 199, 347 01 Halže, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Smrt několikanásobného agenta a převaděče

Dostupné v: English | Česky

Na počátku roku 1951 byl poblíž dnes zaniklé obce Pavlův Studenec – Paulusbrunn u Tachova zastřelen pohraničníky převaděč, identifikovaný jako Oskar Bergman. Až výzkum Ústavu pro studium totalitních režimů odhalil, že se ve skutečnosti jednalo o několikanásobného agenta a dobrodruha Miloše Cettla. Oficiálně byl při pokusu o převedení manželů Nezvalových do Německa zastřelen Bergman. Členové zasahující hlídky, Karel Svanovský a Vladimír Polášek, byli povýšeni, zadržení Nezvalovi za „trestný čin nedokonalého opuštění republiky“ odsouzeni ke dvanácti a sedmi letům odnětí, pravá identita převaděče byla úřady zatajena i před jeho rodinou. Ve skutečnosti šlo o osmačtyřicetiletého Miloše Cettla, který byl v inkriminované době agentem StB nasazeným v západním Německu. Předválečný příslušník československé armády měl za sebou pestrou minulost. Za německé okupace byl krátce členem Vlajky, poté údajně dvojitým agentem jak britské Intelligence Service, tak německé Sicherheitsdienst a Gestapa. Po válce vstoupil do služeb československé tajné služby a stal se vedoucím agentem v Itálii, Rakousku, Bavorsku a ve Švýcarsku. Jeho jméno ale bylo skloňováno i v souvislosti s nepodařeným pokusem o emigraci pozdějšího spisovatele Karla Pecky. Osudným se mu nakonec stalo, že se pokusil převést „osoby nepřátelské lidově demokratickému zřízení“, a jak podle dobových dokumentů konstatovali jeho nadřízení, „toto činil bez našeho vědomí“. Případem se zabýval Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ale nepodařilo se zjistit, kdo ze zúčastněných pohraničníků převaděče zastřelil. ((Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Národní archiv, fond Policejní ředitelství – všeobecná spisovna 1941–1950, sign. Z 1124/3, karton 13128)

Pavlův Studenec

Dostupné v: English | Česky

Zaniklá obec Pavlův Studenec (německy Paulusbrunn) patřívala k největším osadám v tachovském pohraničí. Před druhou světovou válkou zde žilo bezmála tisíc obyvatel, byla zde celnice a četnická stanice. Po odsunu německého obyvatelstva byl Pavlův Studenec částečně dosídlen, ale záhy se ocitl v zakázaném pásmu a všechny objekty, kromě těch využívaných Pohraniční stráží, byly zbořeny. V 70. letech byly hraniční zátarasy posunuty dále do vnitrozemí, kde také vznikla nová kasárna při silnici od Tachova. Původní obec dnes připomínají zbytky základových zdí několika usedlostí, hřbitov, hájovna, poničený památník a opuštěný areál roty, která příslušela k 5. brigádě Pohraniční stráže se sídlem v Chebu.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.