Valtice, česko-rakouská hranice
41414, 691 42 Valtice, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Pomohl jim přes hranice a šel ve čtrnácti do vězení

Dostupné v: English | Česky

Student břeclavského gymnázia Milan Kolář šel 19. listopadu 1948 odpoledne s kamarádem do hospody na kulečník. Seznámil se tam se dvěma mladíky, kteří se mu svěřili, že jim hrozí vězení a požádali jej o pomoc. Milanovi jich bylo líto, a tak je pozval k sobě domů, rodičům představil jako známé z luhačovických lázní. Po večeři se s nimi vydal ven, odvedl je na okraj Valtic, kde bydlel, a vysvětlil jim cestu do Rakouska. Orientačním bodem pro ně měly být tři topoly, za nimiž už se nacházela státní hranice. Milan opakovaně kladl devatenáctiletému Milanu Kalabusovi a šestnáctiletému Svatopluku Zmeškalovi, aby jej neprozradili. Odůvodněně se totiž obával možných nepříjemností. Chlapcům se díky jeho pomoci podařilo dostat přes Schrattenberg a Poysdorf až do Vídně. Tam navázali kontakty s CIC, záhy však je zatkla při razii rakouská policie. Po prvotních peripetiích se mladí emigranti rozhodli vrátit domů do Československa. Milan Kalabus údajně zamýšlel nahlásit se na SNB, někdo z obyvatel Úval však byl rychlejší a Kalabuse zatkla policie. U soudu mu přitížilo, že CIC vyzradil informace o brněnské Zbrojovce, kde pracoval, a dostal dvanáct let vězení. Při výslechu pravděpodobně také zmínil, že cestu do Rakouska mu poradil Milan Kolář. Také Zmeškal se po propuštění z rakouského vězení rozhodl vrátit domů. Podobně jako Kalabus, i on překročil hranici v Úvalech a 24. prosince 1948 se sám přihlásil na vyšetřovně StB ve Valticích. To mu poradil otec Milana Koláře, jehož syn již byl třetí den také zatčený. Milan Kolář, nic netušíc, hrál 21. prosince 1948 na harmoniku v městském orchestru ve valtickém kinosálu. Slavily se Stalinovy narozeniny. Z muzicírování ho vyrušila StB, která jej vyvedla ze sálu a odvezla na vyšetřovnu do Mikulova. Milan zpočátku zapíral. Záhy se však ukázalo, že vyšetřovatel byl dobře informován o Kolářově pomoci mladým uprchlíkům. Milana přesunuli do vazební cely na mikulovské policii, kde celou první noc probrečel. Těžce snášel i následný pobyt na brněnském Cejlu v cele pro mladistvé: hygienické podmínky, hrubost dozorců, nejistotu, které byl celou dobu vystaven. Za celé dva měsíce, jež zde strávil, nebyl ani u jednoho výslechu, nikdo s ním nemluvil a ani náznakem mu nesdělil, jestli je zavřený na dva týdny, nebo na deset let. Po padesáti dnech se naštěstí dočkal propuštění na svobodu. Dál vyšetřován ani stíhán nebyl, jak však říká, vězeňský škraloup mu ještě řadu let po propuštění komplikoval život.

Milan Kolář

Milan Kolář

Milan Kolář se narodil 27. prosince 1933 ve Valticích na Břeclavsku. Otec měl ševcovskou živnost, matka byla v domácnosti. Kolářovi zůstali jako jedna z mála českých rodin v původně rakouských Valticích i po roce 1938. Milan navštěvoval německé školy a byl také členem Hitlerjugend. Ve Valticích prožil celou válku, osvobození, odsun Němců i dosídlování. Po válce nastoupil na gymnázium do Břeclavi. Na podzim roku 1948 jej dva mladíci z Brna požádali, zda by jim nepomohl překročit ve Valticích státní hranici. Pamětník jejich přání vyhověl, ale chlapci se po krátké době vrátili do Československa. Milan byl zatčen a padesát dní vězněn v Brně. Ve vězení oslavil své patnácté narozeniny, Štědrý den i Silvestr. Po propuštění vystudoval pedagogickou fakultu v Brně a vyučoval v pohraničních vesnicích, než získal stálé místo na škole ve Valticích. Na počátku normalizace vyvolával konflikty na okresních schůzích strany, což jej málem stálo místo. Po celou dobu svého působení ve školství zakládal ochotnická divadla, pěvecké kroužky a sbory, čímž zásadním způsobem přispěl k rozvoji kultury ve Valticích a okolí. Ve svém rodišti žije dodnes.

Valtice, česko-rakouská hranice

Dostupné v: English | Česky

Zdejší úrodná půda určuje ráz krajiny, jak na rakouské, tak české straně převažují pole a louky s občasnými remízky. Nejvíce úspěšných přechodů hranice se podařilo uskutečnit mezi únorem 1948 a rokem 1951. Poté se již železná opona začala uzavírat a do roku 1954 vznikl téměř neproniknutelný koridor permanentně střežený Pohraniční stráží.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.