Medvědí kaple
lesní kaple u Liščí · 19014, 340 22 Chudenín, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Pod pláštíkem noci

Dostupné v: English | Česky

Po vzniku železné opony kolem Medvědí kaple procházela jedna převáděčská stezka. Převody přes hranice se konaly jedině v noci, kdy se mohli uprchlíci skrýt ve stínu lesa nebo křoví a bylo menší nebezpečí, že je spatří pohraničníci. Utečenci přicházeli na usedlost U Vítků, kde je Václav Touš nejprve ukryl ve stodole, a večer, když se setmělo, provedl je přes Jezvinecký les, kolem Medvědí kaple a dále údolím u Liščího až k hraničnímu mezníku. Uprchlíci odtud dále pokračovali do německého Jägershofu, zatímco on se vracel domů.

Josef Touš

Josef Touš

Narodil se 9. listopadu 1929, pochází z Pocinovic. S otcem Václavem Toušem se zapojili do protikomunistického odboje, převáděli uprchlíky přes hranice do Německa. Spolupracovali s agentem-chodcem Aloisem Suttým. Převáděčská síť byla prozrazena v dubnu 1950. Otec se synem byli zatčeni a spolu s odbojovou skupinou z Klatov souzeni jako „protistátní skupina MUDr. Krbce a spol.“ Josef Touš byl za zločin velezrady odsouzen k 10 letům vězení. Byl vězněn na Pankráci a na Jáchymovsku, pracoval na lágrech Eliáš, Svatopluk na Slavkovsku a Prokop. V roce 1955 byl podmíněně propuštěn. Poté pracoval v zemědělství a lesnictví. Je předsedou pobočky Konfederace politických vězňů v Domažlicích.

Medvědí kaple

Dostupné v: English | Česky

Kapli sv. Bernarda v lese u zaniklé obce Liščí se říká Medvědí kaple. Její název pochází z lidové pověsti, podle které ji na konci 18. století postavil rodák z Liščí Kohlbec jako poděkování, že přežil napadení medvědem. Kaple se po roce 1948 ocitla v hraničním pásmu a zpustla, obnovena byla roku 1992. Po únoru 1948 sloužila jako orientační bod převaděčům a kurýrům na cestách do Německa.

Medvědí kaple

Na tomto místě

Pod pláštíkem noci

Pod pláštíkem noci

Josef Touš
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.