Chudenín, louka
převaděčská trasa · 19016, 340 22 Chudenín, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Za kupkami sena čekali pohraničníci

Dostupné v: English | Česky

František Wiendl byl jedním z těch, kteří se po únoru 1948 zapojili do převáděčské činnosti. Jednou se při převádění zpozdil a z lesa nad Chudenínem vyšel až za světla. Za kupkami sena na něj čekali pohraničníci se samopaly. Před vězením ho zachránilo, že chodil neozbrojen a že měl propustku do hraničního pásma. Protože pracoval u stavební firmy, vysvětlil pohraničníkům svou přítomnost v lese tím, že pro stavbu potřebují dříví a v hraničním pásmu se bouraly opuštěné domy, ze kterých byl stavební materiál, a tak si byl po práci obhlédnout dříví, zabloudil, a aby se omylem nedostal k hranici, přespal v lese do rána a nyní spěchá do práce. Milicionáři jeho vysvětlení přijali a propustili ho.

František Wiendl

František Wiendl

Narodil se 31. prosince 1923 v Klatovech. Za druhé světové války se s otcem zapojil do domácího odboje – odbojová skupina Lidice. Vyučil se zedníkem a vystudoval průmyslovou školu stavební. Po válce (1945–1947) nastoupil základní vojenskou službu, absolvoval aspirantskou školu pro důstojníky v záloze. Po únoru 1948 se zapojil do třetího odboje, s otcem byli členy skupiny v Klatovech, psali protikomunistická hesla, tiskli letáky. Od dubna 1949 převáděli uprchlíky přes hranice, měli kontakty s agentem-chodcem Aloisem Suttým. Skupina byla rozbita postupně – nejprve byl kvůli zradě v listopadu 1949 zatčen František Wiendl s dalším spolupracovníkem. Na jaře 1950 pak zbytek skupiny, včetně agenta Suttého a Wiendla st. V prosinci 1950 byl agent Suttý odsouzen k trestu smrti, František Wiendl ml. k 18 letům vězení za velezradu. Byl vězněn na Jáchymovsku (Eliáš, Nikolaj, „L“ ve Vykmanově, Rovnost, tábor „C“) a od roku 1956 na Pankráci, kde pracoval v projekci. Projektantem byl po podmíněném propuštění v roce 1960 až do důchodu. Je předsedou Konfederace politických vězňů v Klatovech.

Chudenín, louka

Dostupné v: English | Česky

Louka se nacházela v hraničním pásmu, vedly tudy trasy převáděčů k hranicím. U lesa dříve bývala boží muka.

Chudenín, louka

Na tomto místě

Za kupkami sena čekali pohraničníci

Za kupkami sena čekali pohraničníci

František Wiendl
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.