Rejštejn
169, Národní park Šumava, 341 92 Rejštejn, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Po stopách staré pašerácké stezky

Dostupné v: English | Česky

Skaut (10. oddíl v Českých Budějovicích), převáděč a kurýr František Zahrádka od počátku roku 1949 převáděl uprchlíky za hranice Československa. Navíc se v rámci odbojové skupiny „Za pravdu“ podílel na výrobě a rozšiřování protikomunistických letáků. První dvě cesty k hranici uskutečnil v lednu a květnu 1949 a převedl při nich skauty z Českých Budějovic a Českomoravské vrchoviny. Sám se vždy od hranice vracel zpět do vnitrozemí. Vzhledem k zhoršující se bezpečnostní situaci v oblasti Stožce a Nového Údolí se rozhodl pro další přechody využít novou trasu kolem šumavského Poledníku. Pěší trasa přechodu trvala celou noc a začínala v Rejštejně. Během cesty František Zahrádka postupně nabíral jednotlivé uprchlíky a pokračoval s nimi podél řeky Otavy směrem na Přední a Zadní Paště, Stodůlky, Velký Bor a hraniční horu Poledník. V létě 1949 touto cestou, která v podstatě kopírovala starou pašeráckou stezku, uskutečnil dva úspěšné přechody. Při prvním z nich byl okolnostmi donucen odejít do Bavorska, kde navázal kontakty s americkou CIC, pro niž začal pracovat jako kurýr.

František Zahrádka

František Zahrádka

František Zahrádka se narodil 30. října 1930 v Děčíně. V mládí jej přitáhl skauting, díky kterému dokonale poznal Šumavu. Tyto vědomosti využil po únoru 1948, když během čtyř přechodů státní hranice převedl nejméně jedenáct osob do Německa. V září 1949 byl jako kurýr a člen odbojové skupiny „Za pravdu“ zatčen a odsouzen na 20 let. Trest mu byl později snížen. Prošel řadou věznic a pracovních táborů. Propuštěn byl až v roce 1962. Po roce 1989 spoluzakládal Muzeum třetího odboje v Příbrami a Památníku obětí komunismu Vojna. Je předsedou pobočky Konfederace politických vězňů v Příbrami. V roce 2007 mu prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Rejštejn

Dostupné v: English | Česky

Město v okrese Klatovy nacházející se při rýžovištích zlata na řece Otavě. Odtud chodil převaděč a kurýr František Zahrádka po břehu Otavy směrem na Přední a Zadní Paště, Stodůlky, Velký Bor a Poledník. Společně s osobami, které během dvou přechodů v létě 1949 touto cestou převedl, tak v podstatě kopíroval trasu staré pašerácké stezky.

Rejštejn

Na tomto místě

Po stopách staré pašerácké stezky

Po stopách staré pašerácké stezky

František Zahrádka
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.