Znojmo
Čermákova 2322/9, 669 02 Znojmo, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Pomohl mi velitel StB

Dostupné v: English | Česky

Krátce po únoru 1948 byl tehdejší major Miloš Knorr kvůli svému působení v západních armádách za druhé světové války zbaven funkce profesora na Vysoké škole válečné v Praze. Miloš Knorr věděl, že ho v Československu už nic dobrého nečeká, a začal okamžitě plánovat útěk z republiky. Rozhodl se využít dlouholeté známosti z mládí a požádal o pomoc Františka Muchu, který v roce 1948 zastával funkci šéfa StB ve Znojmě. „V noci jsme vyrazili z Muchovy vily ještě s jeho malým klukem na procházku do lesa k hranici. Snažili jsme se chovat přirozeně. Pak jsme se setkali s Muchovým agentem, který se mnou přebrodil Dyji na rakouské území.“ Miloš Knorr ještě zdaleka neměl vyhráno. Průchod sovětským okupačním pásmem do Vídně byl velice nebezpečný. „Přijeli pro mě s falešným rakouským průkazem. Šofér přijel i s manželkou a s malým miminkem. Ptal jsem se ho, proč vystavuje nebezpečí celou svou rodinu, ale brzy jsem to pochopil. Když nás za půl hodiny zastavil ruský voják a kontroloval papíry, paní dítě štípla a to začalo řvát. Rusák zapomněl na papíry a začal se zaobírat dítětem. Šofér říká: ‚Nech nás jet, jakmile pojedeme, uklidní se.‘ – ‚Ok, tak jeďte.‘ Kontrolovali nás třikrát a vždy jsme úspěšně projeli.“ Za ilegální odchod do zahraničí byl Miloš Knorr v srpnu roku 1948 zbaven všech vojenských hodností.

Generálmajor v. v. Miloš Knorr

Generálmajor v. v. Miloš Knorr

Miloš Knorr se narodil 20. září 1918 ve Slezské Ostravě. Studoval Vojenskou akademii v Hranicích. Po nacistické okupaci Československa uprchl v roce 1940 do zahraniční armády. Přes Francii se dostal do Anglie, kde byl v roce 1943 přidělen k 43. britskému předzvědnému pluku. Ve druhé vlně se zúčastnil spojenecké invaze do Evropy. Jako zpravodajský důstojník následně plnil úkoly ve Francii, Belgii, Holandsku a Německu. Po válce Miloš Knorr pokračoval ve studiích na Vysoké škole válečné v Praze, kde začal od roku 1947 i přednášet. Po únoru 1948 Knorr uprchl do Vídně, kde mu Američané nabídli práci při prověřování uprchlíků. V létě 1948 přešel do štábu generála Moravce, kde působil jako operační důstojník. Svou zpravodajskou činnost Miloš Knorr ukončil v roce 1955 a odešel do Ameriky, kde si našel práci v pojišťovnictví. Miloš Knorr zemřel 4. 7. 2008 v New Yorku. Obdržel Řád britského impéria a další vyznamenání.

Znojmo

Dostupné v: English | Česky

Znojmo je město v Jihomoravském kraji na levém břehu řeky Dyje, 75 kilometrů severozápadně od Vídně. Hranice s Rakouskem je vzdálena osm kilometrů od města. V roce 1946 byli k ochraně státní hranice Československé republiky po celé délce jižní Moravy zřízeny útvary SNB, složené z řad příslušníků bývalých bezpečnostních složek (četnictva a policie) a v druhé polovině roku 1946 i z mladých příslušníků SNB, kteří prošli výcvikem. Kromě útvarů SNB se na střežení hranic až do zrušení sboru v lednu roku 1949 podíleli ještě příslušníci sboru Finanční stráže. Po komunistickém převratu v únoru 1948 došlo v důsledku zvýšeného počtu ilegálních přechodů přes tzv. zelenou hranici k zásadním změnám ve střežení státní hranice, a to jak formy, tak metod organizace střežení. Na počátku roku 1951 vznikly útvary Pohraniční stráže a pro střežení státní hranice byli využíváni speciálně vycvičení vojáci základní vojenské služby. Ve Znojmě měla až do svého zrušení na přelomu 80. a 90. let velitelství 4. znojemská pohraniční brigáda.

Znojmo

Na tomto místě

Pomohl mi velitel StB

Pomohl mi velitel StB

Generálmajor v. v. Miloš Knorr
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.