Pleißing, nádraží
Pleißing 4, 2083 Pleissing, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Vlak do Vídně

Dostupné v: English | Česky

Na malém nádraží v rakouském pohraničním městečku Pleissing vládlo v neděli 13. března 1949 vpodvečer ticho a klid. Železničář, který měl službu, vychutnával svůj klid, když vtom upoutali jeho pozornost čtyři mladí lidé. Opatrně obhlíželi budovu nádraží, jeden z nich, který uměl německy, vešel dovnitř a sondoval situaci. Zkušenému železničáři bylo rázem vše jasné. Koneckonců, nebyla to první skupinka uprchlíků z Československa, která se zde objevila. Mladých lidí se ujal, nechal je v budově nádraží přenocovat a dal jim lístky na vlak do Vídně, který měl jet ráno v pět hodin. Mladí lidé z Československa, kteří se pro své názory dostali do konfliktu s komunistickým režimem, se tak v pořádku dostali do rakouského hlavního města.

Julie Hrušková

Julie Hrušková

Julie Hrušková se narodila 18. května 1928 v Boskovštejně na Znojemsku. Její otec sloužil jako hajný v česko - rakouském pohraničí, takže dobře znal lesy a kraj kolem hranic. Po únoru 1948 ji o převedení přes hranice požádal známý s kamarádem. Odešla s nimi, přes Vídeň se dostala do uprchlického tábora v Linci, kde probíhal nábor k ilegální činnosti proti totalitnímu Československu. Julie se přihlásila. Měla převádět uprchlíky přes hranice. Byla však zadržena v Linci v sovětské zóně a převezena do Českých Budějovic. Následovaly výslechy v Brně, kde následkem mučení a bití potratila (v Rakousku se zasnoubila s americkým vojákem, kterého pak už nikdy neviděla). Byla odsouzena k 15 letům za špionáž, z toho 8 let byla vězněna v Pardubicích. Propustili ji až při velké prezidentské amnestii roku 1960. Poté pracovala jako švadlena. 28. října 2010 jí byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy.

Pleißing, nádraží

Dostupné v: English | Česky

V pozdních večerních hodinách 13. března 1949 dorazili na toto nádraží čtyři uprchlíci z Československa. Nádražní personál jim poskytl pomoc a na druhý den brzy ráno skupinka odjela vlakem do Vídně.

Pleißing, nádraží

Na tomto místě

Vlak do Vídně

Vlak do Vídně

Julie Hrušková
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.