Vídeň, Severozápadní nádraží
Nordwestbahnstraße 12-14, Frachtenbahnhof Nordwestbahnhof, 1200 Vídeň, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Příjezd do Vídně

Dostupné v: English | Česky

Vídeňské Severozápadní nádraží se po druhé světové válce nacházelo v ruské okupační zóně. Julie Hrušková a její kamarádi, s nimiž v březnu 1949 utekla přes hranice do Rakouska, věděla, že případné dopadení Sověty by mohlo mít velice špatné následky. Pokyny, jak se mají chovat, dal mladým lidem železničář z dolnorakouské stanice Pleissing. Ten se smluvil se svým kolegou na lokomotivě, který měl dát uprchlíkům včas znamení o případné kontrole. „Z lokomotivy nám měli dát vědět, když bude hlídka. Kdyby nebyla, mohli jsme projít, kdyby byla, měli jsme vystoupit z vlaku na druhou stranu a nějací další železničáři nás měli vyvést z nádraží. To on už měl s nimi domluvené. Takže my jsme jeli do té Vídně, tam nám ukázali, že můžeme jít. Prošli jsme z nádraží, sedli do tramvaje, přejeli jsme most a byli jsme v americké zóně.“ Útěk se podařil, Julie a její přátelé se vydali na americkou vojenskou policii.

Julie Hrušková

Julie Hrušková

Julie Hrušková se narodila 18. května 1928 v Boskovštejně na Znojemsku. Její otec sloužil jako hajný v česko - rakouském pohraničí, takže dobře znal lesy a kraj kolem hranic. Po únoru 1948 ji o převedení přes hranice požádal známý s kamarádem. Odešla s nimi, přes Vídeň se dostala do uprchlického tábora v Linci, kde probíhal nábor k ilegální činnosti proti totalitnímu Československu. Julie se přihlásila. Měla převádět uprchlíky přes hranice. Byla však zadržena v Linci v sovětské zóně a převezena do Českých Budějovic. Následovaly výslechy v Brně, kde následkem mučení a bití potratila (v Rakousku se zasnoubila s americkým vojákem, kterého pak už nikdy neviděla). Byla odsouzena k 15 letům za špionáž, z toho 8 let byla vězněna v Pardubicích. Propustili ji až při velké prezidentské amnestii roku 1960. Poté pracovala jako švadlena. 28. října 2010 jí byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy.

Vídeň, Severozápadní nádraží

Dostupné v: English | Česky

Vídeňské Severozápadní nádraží bylo postaveno v sedmdesátých letech 19. století a odbavovalo cestující ze severozápadní části monarchie. Po rozpadu Rakouska-Uherska jeho význam upadl, znovu krátce ožil po druhé světové válce. V prvních poválečných letech bylo nádraží nejdůležitější železniční stanicí v ruské okupační zóně Vídně. Roku 1959 převzalo jeho funkci nově vzniklé nádraží Wien-Praterstern.

Vídeň, Severozápadní nádraží

Na tomto místě

Příjezd do Vídně

Příjezd do Vídně

Julie Hrušková
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.