Vídeň, Porzellangasse
sídlo 430. oddělení CIC · Porzellangasse, 1090 Vídeň, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Ježišmárjá, Vy jste Hrušková!

Dostupné v: English | Česky

V pondělí 14. března 1949 v 8 hodin ráno přišli na 430. oddělení americké CIC, které sídlilo ve vídeňské Porzellangasse, čtyři mladí lidé. Když se jako první legitimovala mladá dívka, úředník vykřikl: „Ježišmárjá, Vy jste Julie Hrušková!“ Bylo to tak. „Nám telefonovali z hranic, že jste uprchla včera ve tři hodiny s třemi chlapíky přes hranice. A že jste byli tak rychlí, že vás nemohli stihnout.“ Julie se svými přáteli předcházejícího dne skutečně uprchla z Československa. Všimla si, na hranici neunikli pozornosti rakouských finančních strážníků, mezi kterými měl známé její otec, utíkala však dále. „Oni by nám do Vídně pomohli. Jenomže my to nevěděli, já jsem doma nechtěla říct, že jdu s klukama.“ Julie byla následně dopravena do uprchlického tábora v Linci.

Julie Hrušková

Julie Hrušková

Julie Hrušková se narodila 18. května 1928 v Boskovštejně na Znojemsku. Její otec sloužil jako hajný v česko - rakouském pohraničí, takže dobře znal lesy a kraj kolem hranic. Po únoru 1948 ji o převedení přes hranice požádal známý s kamarádem. Odešla s nimi, přes Vídeň se dostala do uprchlického tábora v Linci, kde probíhal nábor k ilegální činnosti proti totalitnímu Československu. Julie se přihlásila. Měla převádět uprchlíky přes hranice. Byla však zadržena v Linci v sovětské zóně a převezena do Českých Budějovic. Následovaly výslechy v Brně, kde následkem mučení a bití potratila (v Rakousku se zasnoubila s americkým vojákem, kterého pak už nikdy neviděla). Byla odsouzena k 15 letům za špionáž, z toho 8 let byla vězněna v Pardubicích. Propustili ji až při velké prezidentské amnestii roku 1960. Poté pracovala jako švadlena. 28. října 2010 jí byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy.

Vídeň, Porzellangasse

Dostupné v: English | Česky

Ve vídeňské Porzellangasse sídlilo v prvních poválečných letech 430. oddělení CIC.

Vídeň, Porzellangasse

Na tomto místě

Ježišmárjá, Vy jste Hrušková!

Ježišmárjá, Vy jste Hrušková!

Julie Hrušková
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.