Poběžovice, zámek
9. brigáda Pohraniční stráže · Šandova 272, 345 22 Poběžovice, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Stalin je hvězda

Dostupné v: English | Česky

Jiří Minařík sloužil v letech 1957–1959 u 9. brigády Pohraniční stráže v Poběžovicích. Vzpomínal na politická školení pohraničníků: „Školení byla pro nás super, protože jsme chrápali na pévéesce, což byla politicko-výchovná světnice. Tam jsme dostávali příručky – Stalin je hvězda, Gottwald je hvězda, Barák je hvězda.“ Úroveň školení byla velmi nízká, přesto s ním měli někteří vojáci problémy. Bylo ukončeno závěrečnými zkouškami. „Když se jich při zkouškách někdo zeptal, kdo je prezidentem republiky, tak třeba jeden chlapec z Tater řekl: ,Pan desátník Klimeš.‘ To byly horory, to se prostě nevidí.“

Jiří Minařík

Jiří Minařík

Narodil se 23. července 1938 v Praze-Holešovicích. Část jeho rodiny byla židovského původu a zahynula při holocaustu, bratranec naopak sloužil ve wehrmachtu. Otec byl za války internován v pracovním táboře v Jírovicích-Bystřici na Benešovsku. Jiří se vyučil strojním zámečníkem. Studium střední průmyslové školy strojní roku 1957 přerušil a nastoupil základní vojenskou službu, kterou absolvoval u 9. brigády Pohraniční stráže v Poběžovicích, sloužil na pohraniční rotě Maxov a poté jako řidič sanitního vozu na štábu praporu v Koutě na Šumavě. Po vojně dokončil studium střední průmyslové školy hutní a metalurgické. Pracoval ve strojírenství. V roce 1968-1970 žil přes rok v západním Německu, bylo mu dovoleno vyjet na odbornou stáž, neoprávněně si ji však protáhl. Po návratu do ČSR vystřídal různá zaměstnání ve stavebnictví a dopravě. Zemřel v srpnu 2012.

Poběžovice, zámek

Dostupné v: English | Česky

V zámku v Poběžovicích sídlila v 50. letech 9. brigáda Pohraniční stráže. Roku 1962 bylo velitelství 9. brigády přesunuto do Domažlic.

Poběžovice, zámek

Na tomto místě

Stalin je hvězda

Stalin je hvězda

Jiří Minařík
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.