Liščí údolí
zaniklá obec · 19014, 340 22 Všeruby, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Přes kopečky do Německa

Dostupné v: English | Česky

František Wiendl a jeho otec se po únoru 1948 zapojili do protikomunistického odboje. Od jara do podzimu 1949 také převáděli uprchlíky přes železnou oponu. Trasa, kterou Wiendl používal, vedla od Nýrska kolem vesnice Chudenín. Dalším orientačním bodem byl rozbitý křížek u lesa nad Chudenínem. Pokračovala lesní cestou kolem vrchu Lišák a před Medvědí kaplí zabočila do údolí mezi Liščím (Fuchsberg) a Červeným Dřevem. Protože pan Wiendl chodil v noci, kdy je stížená orientace, držel se údolí a terénních nerovností. Údolím došel až k silnici, po které chodily hlídky pohraničníků. Zde musel vždy počkat, až strážci přejdou. K hranici došel po lesní cestě. V té době ještě nebyly na hranicích drátěné zátarasy, byly zřízeny až roku 1951.

František Wiendl

František Wiendl

Narodil se 31. prosince 1923 v Klatovech. Za druhé světové války se s otcem zapojil do domácího odboje – odbojová skupina Lidice. Vyučil se zedníkem a vystudoval průmyslovou školu stavební. Po válce (1945-1947) nastoupil základní vojenskou službu, absolvoval aspirantskou školu pro důstojníky v záloze. Po únoru 1948 se zapojil do třetího odboje, s otcem byli členy skupiny v Klatovech, psali protikomunistická hesla, tiskli letáky. Od dubna 1949 převáděli uprchlíky přes hranice, měli kontakty s agentem-chodcem Aloisem Suttým. Skupina byla rozbita postupně – nejprve byl kvůli zradě v listopadu 1949 zatčen František Wiendl s dalším spolupracovníkem. Na jaře 1950 pak zbytek skupiny, včetně agenta Suttého a otce Wiendla st. V prosinci 1950 byl agent Suttý odsouzen k trestu smrti, František Wiendl ml. k 18 letům vězení za velezradu. Byl vězněn na Jáchymovsku (Eliáš, Nikolaj, „L“ ve Vykmanově, Rovnost, tábor „C“) a od roku 1956 na Pankráci, kde pracoval v projekci. Projektantem byl po podmíněném propuštění v roce 1960 až do důchodu. Je předsedou Konfederace politických vězňů v Klatovech.

Liščí údolí

Dostupné v: English | Česky

Údolí leží mezi zaniklými obcemi Liščí (dříve Fuchsberg) a Červené Dřevo (Rothenbaum) v blízkosti státních hranic se Spolkovou republikou Německo. Před vybudováním drátěných zátarasů na hranicích roku 1951 tudy vedly trasy převaděčů.

Liščí údolí

Na tomto místě

Dětský pláč

Dětský pláč

František Wiendl
Přes kopečky do Německa

Přes kopečky do Německa

František Wiendl
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.