Nýrsko
nádraží · Nádražní 602, 340 22 Nýrsko, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Poprvé přes železnou oponu

Dostupné v: English | Česky

Převáděči přes železnou oponu byli většinou lidé z pohraničí, kteří dobře znali okolí hranic. Výjimkou byl František Wiendl, který pocházel z Klatov a pohraniční lesy vůbec neznal. Na jaře 1949 byl jeho otec František Wiendl st. vězněn za protikomunistický odboj. Jeho pomoc hledal v Klatovech jakýsi pan Schneider, kterému hrozilo zatčení a potřeboval se dostat přes hranice. František se mu rozhodl pomoci. „Měl jsem Schneidera na krku. Proto jsem vzal mapu, našel jsem si cestu, že ho převedu sám. A tím začaly mé převody. Našel jsem si na mapě trasu, kterou bych mohl v noci zvládnout, protože jsem tam nikdy nešel ani jsem tu krajinu neznal. Z mapy jsem si vyčetl údolí, zářezy, nešel jsem po silnici, ale terénem. Převod se podařil, dovedl jsem ho až do německé vesnice Jägershof.“ Trasa začínala na nádraží v Nýrsku, poté se vydali pěšky lesem kolem Chudenína a údolím mezi Liščím a Červeným Dřevem.

František Wiendl

František Wiendl

Narodil se 31. prosince 1923 v Klatovech. Za druhé světové války se s otcem zapojil do domácího odboje – odbojová skupina Lidice. Vyučil se zedníkem a vystudoval průmyslovou školu stavební. Po válce (1945-1947) nastoupil základní vojenskou službu, absolvoval aspirantskou školu pro důstojníky v záloze. Po únoru 1948 se zapojil do třetího odboje, s otcem byli členy skupiny v Klatovech, psali protikomunistická hesla, tiskli letáky. Od dubna 1949 převáděli uprchlíky přes hranice, měli kontakty s agentem-chodcem Aloisem Suttým. Skupina byla rozbita postupně – nejprve byl kvůli zradě v listopadu 1949 zatčen František Wiendl s dalším spolupracovníkem. Na jaře 1950 pak zbytek skupiny, včetně agenta Suttého a otce Wiendla st. V prosinci 1950 byl agent Suttý odsouzen k trestu smrti, František Wiendl ml. k 18 letům vězení za velezradu. Byl vězněn na Jáchymovsku (Eliáš, Nikolaj, „L“ ve Vykmanově, Rovnost, tábor „C“) a od roku 1956 na Pankráci, kde pracoval v projekci. Projektantem byl po podmíněném propuštění v roce 1960 až do důchodu. Je předsedou Konfederace politických vězňů v Klatovech.

Nýrsko

Dostupné v: English | Česky

První vlak přijel do Nýrska v roce 1876 z Plzně. O rok později byla dokončena horská trať, která spojovala Nýrsko se Železnou Rudou a bavorským Plattlingem. Od roku 1948 získával prostor podél hranic svůj zvláštní režim a Nýrsko se ocitlo na samém okraji hraničního pásma. K cestě vlakem z Nýrska do Železné Rudy byla zapotřebí zvláštní povolenka. Proto také lidé, kteří se chystali k přechodu hranic, vystupovali již tady. Také pan František Wiendl používal nejprve Nýrsko jako výchozí místo svých převodů. Brzy to ale bylo riskantní kvůli kontrolám pohraničníků a bdělosti místních spolupracovníků Pohraniční stráže, poté jej kamarád vozil motorkou či autem za Chudenín.

Nýrsko

Na tomto místě

Poprvé přes železnou oponu

Poprvé přes železnou oponu

František Wiendl
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.