Prášily, česko-německá hranice
Rindelsteig, Nationalpark Bayerischer Wald, 94227 Lindberg, Německo
  • Příběh
  • Místo

Chodili jsme po hranici, přímo po patnících

Dostupné v: English | Česky

V padesátých letech v Prášilech probíhalo budování železné opony. Prášilskou hranici hlídala patnáctá rota Sušické divize Pohraniční stráže. Na budování průseků se podíleli příslušníci Pomocných technických praporů. Na práce je pohraničníci vodili v kruzích a často měnili směr, aby si nikdo z nich nemohl zapamatovat cestu. Ženijně-technické zabezpečení státní hranice v padesátých letech sestávalo z varovných světlic, jež byly připojeny k desetimetrovým odjišťovacím drátům. Dále z telefonního spojení s rotou, umístěného na stromech, zákopů a třístěnného elektrického zátarasu s oraništěm. Pohraničníci byli pod pohrůžkou několikaletého vězení nuceni zadržet či zastřelit každého, kdo by se pokusil o narušení státní hranice. „Na hranice se chodilo ve třech. Abych mohl doma říct, že jsem byl v západním Německu, tak jsem přeskočil ten potok, co byl na hranici. Nic jsem jim neřekl a šup tam. A ty dva už natahovali samopaly.“ Na německé straně hranice chodili příslušníci německé Grenzpolizei, ti našim vojákům nabízeli cigarety. A též zde chodily ženy v civilu, jež, podle politruků, měly za cíl navazovat komunikaci s československými pohraničníky. Jakékoli styky s lidmi ze západního prostoru byly však přísně zakázány.

Prášily, česko-německá hranice

Dostupné v: English | Česky

Úsek bývalé československo -německé hranice, který střežila patnáctá rota brigády Pohraniční stráže ze Sušice.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.