Železná Ruda, Černé jezero
CHKO Šumava · Černé jezero 340 22 Železná Ruda, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

S ruksakem přes hranice

Dostupné v: English | Česky

Vladimír Beneš se v roce 1948 účastnil brigády v šumavském pohraničí. Jeho skautský vedoucí se ho posléze zeptal, jestli by nechtěl doprovodit někoho za hranice. „Odjel jsem za tatínkem a zeptal se ho, jestli nemá něco proti tomu. Po chvíli přemýšlení mi řekl jen: ‚Běž.‘ Vladimír se tak ve svých dvaceti letech rozhodl opustit republiku. „Připojili jsme se ke skupince skautů a vyrazili na výlet k Černému jezeru. Každý z nás měl menší ruksak se svačinou, bylo nás 14 nebo 15, taková skupina. Když jsme přišli k hranicím a už bylo vidět svah dolů, tak my dva jsme zůstali vzadu. Ostatní zašli za stromy a my jsme se odpojili po stráni dolů. Došli jsme do vesničky Brennes a tam už byla hlídka.“ Po úvodních formalitách byli převezeni do kanceláře CIC, kde se konal hlavní pohovor, a následně skončili ve sběrném táboře pro uprchlíky z Československa v Regensburgu. „Po týdnu nás odvezli do specializovaného tábora, kde už nás bylo hodně. Přítomní profesoři pro nás začali pořádat přednášky, každý mluvil o něčem, o čemkoliv.“ Pro Vladimíra tak začal jeho život v emigraci.

Vladimír Beneš

Vladimír Beneš

Vladimír Beneš se narodil 1. 4. 1928 ve Zdíkovci na Šumavě. Měl staršího bratra. Kvůli otcovu zaměstnání (pracoval jako finanční strážce) se v dětství často stěhovali. Chodil nejprve na českou školu, pak na slovenskou, od roku 1939 strávil rok na gymnáziu ve Čkyni, gymnázium dokončil v roce 1947 v Písku. Poté nastoupil na chemicko-technologickou fakultu v Praze. Od roku 1946 zároveň aktivně působil ve skautském hnutí, díky kterému také v roce 1948 emigroval do Německa, do Regensburgu, odkud zkoušel roku 1949 utéct dál do Austrálie, ale zastavili ho v Itálii. Vrátil se do sběrného tábora v Ludwigsburgu, odtud ho poslali do Language Institute v Ulmu, kde se naučil anglicky. Své první zaměstnání získal v Ludwigsburgu v Tracing Service v lékařské ordinaci, kde působil ale jen pár měsíců. Našel si jiné místo v Resettlement Center v Mnichově, kde zůstal jen dalšího půl roku, než v květnu 1951 začal pracovat v rádiu Svobodná Evropa jako produkční. Tento post zastával až do roku 1989, pak pracoval jako pořadový režisér - do roku 1993.

Železná Ruda, Černé jezero

Dostupné v: English | Česky

Šumavské Černé jezero je ledovcového původu a nachází se necelý kilometr od česko-německých hranic v nadmořské výšce 1008 m. Na přelomu let 1929 a 1930 tu byla vystavěna první česká přečerpávací elektrárna. Po roce 1950 bylo jezero kvůli blízkosti hranic pro veřejnost znepřístupněno, což trvalo až do šedesátých let, kdy byla opět návštěva možná, pouze však pod dohledem Pohraniční stráže. V roce 1964 se stalo Černé jezero centrem pozornosti, protože zde StB provedla jednu ze svých dezinformačních akcí – akci Neptun. Nejdříve do jezera uložila a pak prostřednictvím sportovních potápěčů „náhodou“ našla bedny s údajnými nacistickými dokumenty. V sedmdesátých letech byla k jezeru zavedena sezonní autobusová doprava. V současné době sem zajíždí speciální linka a kolem části jezera vede červená a žlutá turistická značka. Oblast se nachází pod správou CHKO Šumava.

Železná Ruda, Černé jezero

Na tomto místě

S ruksakem přes hranice

S ruksakem přes hranice

Vladimír Beneš
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.