Broumov, bývalé velitelství Pohraniční stráže
201, 348 15 Broumov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Setkání s příbuzným

Dostupné v: English | Česky

Miloslav Komínek byl 4. dubna 1948 zadržen při pokusu o překročení hranic do Německa a odvezen na velitelství úseku Pohraniční stráže v Broumově. Pohraniční stráž nebrala žádný ohled na jeho těžké zranění způsobené průstřelem břicha. „V té kanceláři, tam mě dotloukli, tam mě dobili. Když jsem ležel na zemi ve zvratkách a ve všem, co prostě z člověka jde vrchem spodkem, tak najednou stál nade mnou kapitán. Dával mi diskrétní otázky, které padaly jenom v rodině. Já jsem byl pokřtěný Miloslav a on mi říkal Milošu, tak jak se to říká v mém rodném kraji. Říkal rodinné detaily a já jsem přemýšlel, co to je za chlapa. Pak najednou, když mi dal ještě poslední ránu, když mě zkopal, tak jsem si vzpomněl. Říkám si: ,Pane Bože, vždyť to je tatínkův bratranec!‘ Ano, to byl on,“ vzpomíná na nečekané setkání s příbuzným Miloslav Komínek.

Miloslav Komínek

Miloslav Komínek

Narodil se v roce 1926 ve Frýdku-Místku. Vyučil se strojním zámečníkem a kinooperatérem (promítačem filmů). V době nacistické okupace se zapojil do podzemní činnosti, v níž již byla angažována řada jeho příbuzných. Pomáhal hlavně s výrobou výbušnin. Odmala se zajímal o politiku, ihned po válce se začal politicky angažovat v Československé straně lidové. Po válce také absolvoval výcvik letce a parašutisty a stal se leteckým akrobatem. V letech 1945–1948 reprezentoval Československo na řadě leteckých dnů po celém světě. V březnu 1948 se pokusil odejít za hranice, ale byl chycen a krátce vězněn. Po propuštění v létě 1948 se stal členem odbojové skupiny Portáš-Jánošík, která operovala v Moravskoslezských Beskydech. Skupina byla brzy prozrazena, její členové byli zatčeni a odsouzeni k vysokým trestům. Milo Komínek a jeho pět kamarádů, všichni ve věku mezi sedmnácti a jedenadvaceti lety, byli dohromady odsouzeni k padesáti třem letům odnětí svobody. Pan Komínek byl vězněn na Borech, na Jáchymovsku, v Leopoldově a ve Valdicích. Propuštěn byl v roce 1965. V roce 1968 emigroval přes Rakousko a Švýcarsko do Kanady. V Torontu vydával noviny, časopisy a knihy. V této činnosti pokračoval po návratu do vlasti. Miloslav „Milo“ Komínek zemřel v květnu 2010 ve věku nedožitých čtyřiaosmdesáti let.

Broumov, bývalé velitelství Pohraniční stráže

Dostupné v: English | Česky

V přísně střeženém areálu u Broumova se nacházelo úsekové velitelství Pohraniční stráže. Do roku 2007 byl areál 15. roty 3. praporu 5. brigády využíván Pohraniční policií ČR. Dnes je stále v majetku ministerstva vnitra a je bez využití.

Broumov, bývalé velitelství Pohraniční stráže

Na tomto místě

Setkání s příbuzným

Setkání s příbuzným

Miloslav Komínek
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.