Moravský Svätý Ján
slovensko-rakúska hranica · Moravský Svätý Ján 791, 908 71 Moravský Svätý Ján, Slovensko
  • Příběh
  • Místo

Cez štyri okupačné zóny za slobodou

Dostupné v: English | Česky | Slovensky

V októbri 1951 sa Štefan Šilhár pokúsil so skupinou kňazov a rehoľníkov prekročiť železnú oponu, aby mohol naplniť svoj sen stať sa kňazom. Asi pätnásťčlennú skupinu viedli dvaja sprievodcovia: „Niekedy nám hovorili: ,Zastaviť sa, schovať sa!‛ keď bolo niečo podozrivé. Ja som sa nikdy nehneval na mesiac ako vtedy. Tak svietil. A tie suché haluze a lístie šušťalo.“ Neskoro v noci sa celá skupina preplavila na člnoch cez rieku Moravu do Rakúska. „S haluzami, s rukami sme museli veslovať, nemali sme veslá.“ Ani úspešné prekonanie Moravy však neznamenalo definitívne víťazstvo. Rakúsko bolo od konca 2. svetovej vojny rozdelené do štyroch okupačných zón a Štefan sa s celou skupinou ocitol práve v tej sovietskej. Po dramatických udalostiach a prekonaní všetkých okupačných pásiem sa mu nakoniec podarilo prejsť do Talianska, kde ešte pred Vianocami zasadol do lavíc Turínskej univerzity a zahájil filozofické štúdiá.

Štefan Šilhár

Štefan Šilhár

Štefan Šilhár sa narodil 2. júla 1932 v Pezinku. Už ako štvorročný prišiel o otca a jeho matka musela ťažko pracovať, aby sa mohla sama postarať o tri malé deti. Po základnej škole v Pezinku absolvoval gymnázium v Bratislave, rozhodol sa však pokračovať v gymnaziálnom štúdiu v internátnej škole pre budúcich kňazov v Šaštíne. Tu ho zastihol zásah komunistického režimu proti rehoľníkom, keď v rámci tzv. akcie K (kláštory) nariadil v noci z 13. na 14. apríla 1950 obsadiť mužské (neskôr i ženské) kláštory. Potom kňazov a rehoľníkov vo všeobecnosti, ako aj Štefana, vtedy sotva 18-ročného, previezli do koncentračného kláštora v Podolínci. Keďže režimu sa nepodarila ich „prevýchova“, prepustili mladších väzňov neskôr na slobodu. Štefanovi sa podarilo pokračovať v štúdiu na gymnáziu v Modre, uvedomoval si však, že vo vtedajšom Československu nikdy neuskutoční to, čo si želal najväčšmi – stať sa kňazom. Preto už v roku 1951 podnikol prvý, no neúspešný, pokus o prekročenie hranice s Rakúskom. V októbri 1951 uskutočnil so skupinkou ďalších kňazov druhý útek za slobodou. Pätnásťčlenná skupina smerovala zo Šaštína k hraniciam, aby sa neskoro v noci preplavila na nafukovacích člnoch cez rieku Moravu do Rakúska. Ak sa chcel dostať do Talianska, musel prekonať ešte stovky kilometrov naprieč sovietskou, americkou, anglickou a francúzskou okupačnou zónou Rakúska, po dramatických udalostiach však už pred Vianocami sedel v laviciach Turínskej univerzity a zahájil filozofické štúdiá. Po nich ho predstavení poslali na predpísanú didakticko-pedagogickú prax na dva roky do Francúzska, kde pôsobil v Malom ukrajinskom seminári v Loury (Loiret). Neskôr vyučoval rok francúzštinu v Taliansku a počas štvorročných teologických štúdií každé prázdniny dopĺňal túto pedagogickú prax v Nemecku. Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1959. V 60. rokoch dosiahol v Oxforde rečový diplom, ktorý neskôr doplnil v Ríme habilitáciou pre vyučovanie angličtiny. Vyššie filozofické štúdiá absolvoval na univerzitách v Turíne a v Ríme, kde bol promovaný za doktora filozofie. V roku 1968 prišiel na Slovensko, jeho pobyt tu však prerušila invázia vojsk štátov Varšavskej zmluvy. Na Šafárikovom námestí presvedčil šoféra talianskeho autobusu, aby ho vzal so sebou a takýmto spôsobom opäť opustil rodnú krajinu. V zahraničí pokračoval vo svojej publikačnej a prekladateľskej činnosti, dvadsaťpäť rokov pôsobil v Taliansku ako kňaz a profesor. V druhej polovici 80. rokov sa začal venovať výlučne naliehavej pastorácii a sprevádzaniu slovenských pútnikov a návštevníkov Ríma. V septembri 1992 sa však definitívne vrátil na Slovensko. Popri kňazskej práci sa venuje i publikovaniu článkov na rôzne témy, prekladaniu a tlmočeniu z angličtiny, francúzštiny, taliančiny a nemčiny. Sedem rokov pôsobil aj ako odborný asistent na detašovanom pracovisku Univerzity Komenského, v Inštitúte sv. Tomáša Akvinského v Žiline, kde vyučoval filozofické disciplíny.

Moravský Svätý Ján

Dostupné v: English | Česky | Slovensky

Obec Moravský Sv. Ján sa nachádza v okrese Senica v Záhorskom regióne. Leží neďaleko štátnej hranice s Rakúskom a s Českou republikou. Obec je bezprostredne územne prepojená s obcou Sekule, s ktorou bola v rokoch 1979 – 1989 administratívne zlúčená. Koncom roka 1989 sa uskutočnil v Moravskom Svätom Jáne Pochod slobody k rieke Morava, kde boli odstránené pohraničné zátarasy.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.