Vysoké Lávky
zaniklá osada · 16911, Národní park Šumava, 342 01 Prášily, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Soudruzi mysleli...

Dostupné v: English | Česky

Emil Kintzl se o prázdninách roku 1948 zúčastnil posledního skautského tábora před zrušením Junáka u opuštěné německé osady Vysoké Lávky. Tábor tehdy proběhl v rámci akce Pomoc skautů Šumavě. Skauti pracovali dopoledne v lese a odpoledne patřilo skautským aktivitám. „Postavili jsme stany a dívali se do opuštěných domů po Němcích. Když jsme drželi hlídky, zrána jsme z pozorovatelny viděli, jak někteří Němci s ranci ještě chodí do chalup, které museli opustit, a co tam ještě měli schovaného, nosili přes hranice. Běhal tam opuštěný dobytek, poněvadž soudruzi si mysleli, že ty krávy se o sebe postarají. Ony se na těch loukách napásly, ale nikdo je nedojil. Takže byly nevydojené a bečely bolestí,“ vzpomíná na tehdejší poválečné poměry na Šumavě Emil Kintzl, který dodává, že po ukončení tábora se všichni vedoucí rozhodli opustit komunistické Československo a překročili blízké hranice do Německa.

Emil Kintzl

Emil Kintzl

Emil Kintzl se narodil v roce 1934 v Praze-Nuslích. Po okupaci Československa v roce 1939 se rodina přestěhovala do Sušice. V květnu 1945 se stal svědkem osvobození města americkou armádou. Po válce vstoupil do skautu a o prázdninách roku 1948 se zúčastnil posledního tábora před zrušením skautingu, který se odehrával v prostředí nedávno vysídlených německých vesnic a usedlostí. Skautští vedoucí tenkrát ihned po skončení tábora překročili hranici a opustili republiku. Po maturitě začal studovat geometrii, ale natolik byl znechucen úskoky svazáků a poměry vůbec, že studium opustil a živil se rozvážením uhlí. Díky vlivu oblíbeného profesora však nakonec začal učit. Nejprve ve škole v Hartmanicích, přitom dálkově studoval v Plzni. Po návratu z vojny bylo ale jeho místo obsazené, a tak působil nejdříve v Srní a nakonec v Kašperských Horách. Vzpomíná na brutální devastaci regionu, rozstřílení celých vesnic ležících v tehdejším vojenském prostoru a jejich následné srovnání se zemí, plenění a ničení kostelů, kaplí i hřbitovů. V srpnu 1968 byl aktérem tragikomické situace, kdy se na návštěvě v německé Žitavě ocitl v důsledku invaze a uzavření hranic v týdenní německé internaci. Vyústěním neustálých konfliktů s režimem bylo v roce 1975 jeho vyhození ze školy. Čtrnáct let pak trávil v kotelně místního podniku jako topič a jeho dětem bylo znemožněno jakékoli studium. Kašperským Horám zůstal věrný, stejně jako svým celoživotním láskám ‒ skautingu, turistice, sportu, zvláště lyžování. Začal se zajímat o historii regionu a dnes je autorem dvou knih s touto tematikou.

Vysoké Lávky

Dostupné v: English | Česky

Pohraniční osada Vysoké Lávky (německy Hohenstegen) vznikla v 17. století. V roce 1921 zde žilo v třinácti domech 94 osob, všichni německé národnosti. Na bojištích druhé světové války padlo šest místních mužů. V roce 1946 byli všichni obyvatelé odsunuti. Obec nebyla nikdy dosídlena a její domy chátraly. V padesátých letech byla osada armádou srovnána se zemí. Za komunismu v jejím okolí překročilo mnoho lidí ohrožených totalitním režimem hranice na Západ.

Vysoké Lávky

Na tomto místě

Soudruzi mysleli...

Soudruzi mysleli...

Emil Kintzl
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.