Karlovy Vary, letiště (KLV)
letiště · K Letišti 132, Letiště Karlovy Vary (KLV), 360 01 Karlovy Vary, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Příliš brzy prozrazený plán

Dostupné v: English | Česky

V září 1948 se Karel Bažant domluvil se dvěma zkušenými letci, veterány z druhé světové války, Miroslavem Kolínským a Bohuslavem Velvarským, a mechanikem Otto Lenzem na útěku do Anglie. Měl se uskutečnit pomocí letadel z karlovarského letiště, kde Karel Bažant pracoval jako člen letecké hlídky SNB. Zdálo se to být velmi snadné: „V Karlových Varech to bylo tak jednoduchý jako nikde jinde. Když jsem měl v noci službu, tak jsem na tom letišti byl sám. Nikdo tam nebyl a já měl klíče ode všeho. To bylo ideální místo pro takový podnik. „Bylo to naplánováno tak, že vezmeme oba čápy [letadlo Fieseler Fi 156 Storch], který tam jsou. Ještě jsme mohli mít pajpry [letadlo Piper Cub], kdyby bylo víc zájemců. Všechno bylo naše, nikdo tam nebyl. [...] Dokonce jsem předem namazal vrata u hangáru, aby je mohl obsluhovat i jeden člověk.“ Den D byl plánován na 25. září 1948. Z útěku a předpokládaného vstupu do britské armády však nakonec nebylo nic. Shodou nešťastných událostí došlo k jejich odhalení asi týden před uskutečněním. Karel Bažant byl jako jediný zatčen, ostatní se podařilo naštěstí včas varovat. I pro něj však měl celý případ šťastný konec. Při pozdějším soudním přelíčení se jediná svědkyně obžaloby zhroutila a Karel Bažant musel být osvobozen.

Karel Bažant

Karel Bažant

Karel Bažant se narodil v Praze 21. října roku 1924. Po dokončení základní školy se vyučil v autodílně na Břevnově. Jeho život byl plný nevšedních událostí. 21. 9. 1938 se jako čtrnáctiletý se účastnil demonstrace na Hradě. Za války byl totálně nasazen v pražské pobočce německé firmy Walther Bachmann. Zúčastnil se také květnových bojů v roce 1945 v Praze na Břevnově a na Bílé hoře. Od dětství toužil stát se pilotem, proto v roce 1945 nastoupil k Letecké hlídce SNB jako technik první třídy, později palubní technik. Po výcviku v Praze a ve Zbirohu působil postupně v Brně, Českých Budějovicích a Karlových Varech. Na Slovensku (Košice, Prešov) zasahoval proti banderovcům. Ve Varnsdorfu se podílel na dohledu při odsunu německého obyvatelstva. 11. 9. 1948 byl zatčen za pokus o překročení hranic. Společně s Miroslavem Kolínským, Bohuslavem Velvarským a Ottou Lenzem plánovali odletět do Anglie, kde se chtěli dostat do armády a bojovat jako letci v předpokládané válce se SSSR. Útěk byl ale odhalen ještě před jeho uskutečněním. U soudu byl sice osvobozen pro nedostatek důkazů, ale byl propuštěn ze služeb SNB. Od roku 1948 pracoval se stavebními stroji. V roce 1970 byl propuštěn po politických prověrkách z Bilančního střediska ministerstva stavebnictví. Po roce 1989 usiloval o instalování pamětní desky se jmény příslušníků SNB, kteří byli na počátku 50. let popraveni. Deska je umístěna ve vstupních prostorách Policejního prezidia ČR.

Karlovy Vary, letiště (KLV)

Dostupné v: English | Česky

Letiště Karlovy Vary, 4. největší mezinárodní letiště v ČR, leží asi 10 km jihovýchodně od centra Karlových Varů. Jeho založení bylo vyvoláno rozvojem letectví a civilní letecké dopravy u nás v počátku 20. let. Městská rada správně odhadla nezbytnost leteckého spojení s ostatními městy u nás i v zahraničí. První travnaté letiště bylo vybudováno již v roce 1929. Vůbec první pravidelnou linkou bylo spojení Praha – Mariánské Lázně. Odbavovací hala byla uvedena do provozu v roce 1933, na svou dobu měla velmi moderní architekturu. Během války převzala letiště Luftwaffe. Válečnými událostmi vážně poškozené letiště obnovilo provoz v roce 1946. Od konce května 1945 se začalo formovat letectvo SNB. Po vzniku leteckých hlídek v Praze či Brně byla založena 15. července 1947 též letecká hlídka v Karlových Varech. Letiště bylo vzhledem ke své poloze považováno za ideální místo k uskutečnění útěku do zahraničí. Především pro zaměstnance letiště a členy letecké hlídky se to zdálo být víc než snadné.

Karlovy Vary, letiště (KLV)

Na tomto místě

Příliš brzy prozrazený plán

Příliš brzy prozrazený plán

Karel Bažant
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.