Leštnice
obec vysídlená v 50. letech · L8156, 3844, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Dvakrát vysídlená vesnice

Dostupné v: English | Česky

Rodina Josefa Cejpka přišla do Leštnice po válce v rámci osidlování pohraničí. Začali hospodařit na opuštěném hospodářství po odsunutých Němcích. Po šesti letech, v roce 1951, však byli nuceni svůj nový domov opustit. Leštnice byla zahrnuta do zakázaného hraničního pásma a určena k likvidaci. Na rozdíl od německých předchůdců si Cejpkovi s sebou směli vzít movitý majetek. Odvezli si jej na koňském povozu do nedalekých Slavonic, kde se usadili. Dobytek a zemědělské stroje připadly JZD v Maříži. Josef Cejpek se na místo, kde stávala Leštnice a které považoval téměř za své rodiště, mohl podívat až po bezmála 40 letech. Při bližším pohledu mohl ještě rozeznat hráz bývalého návesního rybníku, studánku v jedné ze zpustlých zahrad, propadlé sklepy zbořených domů a další jen málo viditelné ruiny ukryté v porostu plevelných keřů a rumišť.

Zakázané pohraniční pásmo

Zakázané pohraniční pásmo

Zakázané pásmo byl úzký pruh území podél československé státní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, který vznikl na základě Ustanovení o pohraničním území z 28. dubna 1951, jímž se rozdělilo dosavadní hraniční pásmo na dvě zóny. V zakázaném pásmu se muselo veškeré civilní obyvatelstvo do konce dubna 1952 vystěhovat a opuštěné vesnice byly na základě Výnosu ministerstva vnitra 16. srpna 1952 odstraněny v rámci demoliční akce, která proběhla mezi léty 1953 a 1957.

Leštnice

Dostupné v: English | Česky

V padesátých letech 20. století došlo v českém pohraničí k vysídlení a následnému zbourání několika stovek obcí, osad a samot, které se nacházely v nejbližším okolí československé státní hranice s Rakouskem a se Spolkovou republikou Německo. Jedním z takto postižených míst byla také Leštnice (německy Lexnitz) u Slavonic. V této malé vesnici stálo několik stavení kolem návsi s malým rybníkem. Její dominantou byla malá dřevěná kaplička. Dnes je Leštnice téměř zapomenutá jako mnoho dalších vesnic, které podlehly demolicím z důvodu vzniku zakázaného pohraničního pásma.

Leštnice

Na tomto místě

Dvakrát vysídlená vesnice

Dvakrát vysídlená vesnice

Zakázané pohraniční pásmo
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.