Slavonice
Slavonice, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Musela tlumočit při výsleších

Dostupné v: English | Česky

Po skončení druhé světové války se Slavonice staly dějištěm „národní očisty“ a odsunu původního německého obyvatelstva. Také paní Šprinclová – Vídeňačka, která se provdala za Čecha, byla pro svůj původ považována za státně nespolehlivou osobu, přesto ji později poúnorový režim neváhal využít ve svůj prospěch. Pohraničníkům a Státní bezpečnosti se hodila její dokonalá znalost němčiny při výsleších lidí zadržených na státní hranici. Často šlo o občany NDR, kteří doufali, většinou marně, že se touto cestou dostanou na Západ snáze než přes zcela nepropustnou hranici se západním Německem. Paní Šprinclová pak sloužila při vyšetřování zadržených jako tlumočnice a překladatelka. Tuto nevděčnou práci musela provádět několikrát do roka. Dům, ve kterém sídlila stanice Sboru národní bezpečnosti, se nacházel v dnešní ulici Boženy Němcové, čp. 566.

Helena Šprinclová

Helena Šprinclová

Narodila se v roce 1924 ve Vídni. Po druhé světové válce odešla za svým budoucím manželem do Československa, kde se nakonec usadila v pohraničním městečku Slavonice, kde žije dodnes.

Slavonice

Dostupné v: English | Česky

Slavonice (něm. Zlabings) leží v těsné blízkosti rakouské státní hranice a v dnešní době jsou velmi oblíbeným turistickým místem. Po 2. světové válce a v době komunistického režimu však toto město procházelo dramatickým vývojem. V roce 1945 proběhla radikální výměna obyvatel, po roce 1948 vysídlení dalších desítek lidí, tehdejší mocí označených za „státně nespolehlivé obyvatelstvo“, které se nesmělo zdržovat v blízkosti státní hranice. Na počátku 50. let byly Slavonice zahrnuty do hraničního pásma. To zkomplikovalo život nejen obyvatelům města, ale i lidem z okolí, kteří dojížděli za prací například do největšího průmyslového podniku ve Slavonicích, textilní továrny Slavona . Museli totiž mít platné propustky do hraničního pásma. Po zrušení hraničního pásma byla v roce 1961 ve Slavonicích vyhlášena městská památková rezervace, což pomohlo k oživení turistického ruchu. Přesto až do roku 1989 žili obyvatelé Slavonic ve stínu železné opony. Jak popisují zdejší pamětníci, drátěné zátarasy a pozorovací věže pohraničníků byly vidět již kolem příjezdové silnice do Slavonic, příslušníci Pohraniční stráže a jejich tajní pomocníci pak představovali běžný kolorit města.

Slavonice

Na tomto místě

Musela tlumočit při výsleších

Musela tlumočit při výsleších

Helena Šprinclová
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.