Moravský Svätý Ján
slovensko-rakúska hranica · Moravský Svätý Ján 791, 908 71 Moravský Svätý Ján, Slovensko
  • Příběh
  • Místo

Vodca kričal, že nás zastrelí

Dostupné v: English | Slovensky

Ján Tocký patrí do skupiny utečencov, ktorej sa 30. apríla 1952 podarilo v blízkosti obce Moravský Svätý Ján preplávať rieku Moravu a utiecť do Rakúska. Podľa Tockého bolo práve v tomto období v Morave veľa vody, a na niektorých miestach sa rieka takmer rozlievala z brehov. Niekoľkí členovia skupiny sa pri pohľade na rozvodnenú Moravu zľakli, a boli rozhodnutí vrátiť sa späť. Bolo však nevyhnutné postupovať spoločne a netrieštiť sily. Rozdelenie skupiny na viac častí by zvyšovalo riziko, že niektorých zachytí pohraničná stráž. Rozhodli sa preto, že všetci sa pokúsia preplaviť na druhý breh Moravy. Vodca nafúkal gumený čln, ktorý mal v batohu. Do člna sa zmestilo šesť až sedem ľudí. V takýchto skupinkách sa postupne preplavovali cez rozvodnenú rieku. Keď však prechádzala predposledná skupinka, v ktorej bol aj Ján Tocký, stalo sa čosi, čo takmer zmarilo celý pokus o útek. Jeden zo starších kňazov, sediac na okraji člna, sa nechtiac namočil do studenej vody. Zľakol sa a rýchlo sa v člne postavil. Následkom toho sa čln prevrátil a viacerí začali kričať, že nevedia plávať. Krík však mohol prilákať pohraničnú stráž. Vodca skupiny, ktorý už bol na druhom brehu, kričal na topiacich sa, aby boli ticho, inak ich zastrelí. Tocký s ďalším mladým saleziánom však plávať vedeli a prevrátený čln, ktorého sa pridržiavali ostatní utečenci, pomohli dotlačiť k brehu. Našťastie sa v ľadovej vode nikto neutopil. Keď na druhý breh preplávala aj posledná skupinka, už sa brieždilo. Vodca preto rozhodol, že cez deň ešte počkajú v blízkej húštine a pokračovať budú až po zotmení. Celej skupine sa nakoniec podarilo cez Viedeň a Linz ujsť do slobodného sveta.

Ján Tocký

Ján Tocký

Ján Tocký s približne tridsiatkou ďalších utečencov sa v posledný aprílový deň roku 1952 úspešne preplavili cez Moravu do Rakúska. Samotnému prechodu cez rieku predchádzal trojdňový peší pochod približne od obce Šaštín, smerom k Moravskému Svätému Jánu. Pochodovali najmä v noci, cez deň sa ukrývali v húštinách a lesíkoch. Po prechode do Rakúska sa cez Viedeň a Linz dostali do utečeneckého tábora v rakúskom Wels, odkiaľ sa rozpŕchli do celého sveta. Skupina utečencov, v ktorej prešiel za hranice Ján Tocký, bola jednou z viacerých, ktoré začiatkom päťdesiatych rokov zorganizovali saleziáni. Hlavným organizátorom útekov bol don Ernest Macák, ktorý sprostredkoval útek aj Tockému. Macákovi pri organizovaní útekov pomáhalo mnoho ďalších saleziánov, medzi ktorými vynikajú don Titus Zeman a don František Reves. Tento i ďalšie úteky zorganizované saleziánmi sú podrobne opísané aj v publikácii: MACÁK, Ernest: Utečenci pre Krista. Vydavateľstvo Don Bosco : Bratislava, 2006.

Moravský Svätý Ján

Dostupné v: English | Česky | Slovensky

Obec Moravský Sv. Ján sa nachádza v okrese Senica v Záhorskom regióne. Leží neďaleko štátnej hranice s Rakúskom a s Českou republikou. Obec je bezprostredne územne prepojená s obcou Sekule, s ktorou bola v rokoch 1979 – 1989 administratívne zlúčená. Koncom roka 1989 sa uskutočnil v Moravskom Svätom Jáne Pochod slobody k rieke Morava, kde boli odstránené pohraničné zátarasy.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.