Krásná (Schönbach bei Asch), č.p. 319
Vodárna za drátěným zátarasem · Krásná 319, 352 01 Krásná, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Rodinu propašoval v kanapi

Dostupné v: English | Česky

Bývalý pohraničník Leopold Tuček vzpomíná na jeden pozoruhodný útěk na Západ, ke kterému zde došlo v polovině 50. let. V této době zde byla pravděpodobnost úspěšného ilegálního překročení hranice menší než 5 %. Ondřeji Donovalovi, správci vodárny, která se nacházela za drátěným zátarasem, se ale podařilo uprchnout na Západ s celou rodinou. Jako dobře prověřený soudruh měl ke státní hranici přístup, ten se ovšem nevztahoval na příbuzné. Aby dostal svou rodinu na Západ, vymyslel rafinovaný plán. Přesvědčil nadřízené, že potřebuje ve vodárně nějaké kanape, aby si mohl po náročné směně odpočinout. Jednoho dne přijel a za motorkou měl gauč připevněný na vozíku. Leopold Tuček vypráví: „Kluci to nekontrolovali, věřili mu na sto procent. A on v tom gauči měl manželku a své malé děti. Dráty z gauče byly vyndané a uvnitř se schovávali. Potom došla zpráva, že je na druhé straně.“ Se svou ženou a dvěma syny dorazil 25. května 1956 do bavorského Hofu. Gauč, v němž se Donovalova manželka a děti skrývaly, pak krátce po útěku putoval jako kuriozita na výstavu do Spojených států amerických. Kvůli úspěšnému útěku režim potrestal dva důstojníky Pohraniční stráže za nedostatečnou bdělost při ostraze státní hranice.

Leopold Tuček

Leopold Tuček

Narodil se 20. ledna 1928 v moravském městečku Lanžhot (Landshut). Otec se živil jako kovář. V roce 1933 dostal práci v Hrušovanech nad Jevišovkou a na místním nádraží vedl opravárenskou dílnu. Po záboru pohraničí nacistickým Německem se všichni vrátili zpět do Lanžhota. V době války Leopold dokončil měšťanku a nastoupil do učení k místní truhlářské firmě Hoffer. V letech 1944‒1945 byl totálně nasazen poblíž Napajedel (s krátkým intermezzem ve Vídeňském Novém Městě) a podílel se na budování zákopů proti Rudé armádě. V únoru 1945 se ještě s dalšími pokusil o útěk, ale došlo k vyzrazení. O měsíc později se mu již útěk podařil a do příchodu fronty se skrýval v rodném Lanžhotě. Tam také prožil tuhé boje vedoucí k osvobození města. Pod vlivem místní rodiny Babiňáků, která se angažovala v domácím i zahraničním odboji, vstoupil roku 1946 do Československé strany národně socialistické. O rok později se zúčastnil celostátního sjezdu strany v Praze. Tentýž rok dokončil učení u valtické firmy Ševčík a na přímluvu předsedy MNV vstoupil do služeb SNB. Roku 1949 Leopolda odvedli na vojnu. Zpočátku sloužil v Bruntále u II. dělostřeleckého pluku, jako příslušníka SNB jej ale převedli k oddílům určeným k ostraze státních hranic. Na podzim 1949 jeho družstvo odveleli do Hazlova na Ašsko. Tamní posádka musela projít úplnou obměnou, neboť příslušníci předchozí posádky se zapletli do převádění osob do Bavorska. V letech 1951‒1952 absolvoval střední učiliště Pohraniční stráže v Praze zaměřené na způsob ochrany státní hranice. Obdržel vojenskou hodnost staršina a nastoupil jako velitel roty v Novém Žďáru u Aše. Krátce nato dezertoval od jeho roty holič Bodár do západního Německa. Uprchlík pak ve Svobodné Evropě popsal okolnosti své služby na Ašsku a výslovně zmínil i svého velitele Leopolda Tučka. Tomu „zájem z druhé strany“ přinesl přeložení na hranici s NDR. V roce 1960 vstoupil do KSČ. Roku 1968 sloužil v hodnosti majora ve výcvikovém středisku Pohraniční stráže v Aši. Ve funkci náčelníka štábu 2. praporu jej zastihla okupace vojsk Varšavské smlouvy. V obrodném procesu se aktivně neangažoval a stranické prověrky, na rozdíl od velitele praporu Miroslava Tomeše, který proslul tím, že Sovětům v prvních dnech odmítl vydat vodu, „přežil“ ve funkci. V 70. a 80. letech se podílel na výstavbě organizace Svazarm v Aši. V roce 1985 odešel do penze, do roku 1988 pak ještě pracoval jako referent pro zvláštní úkoly v Aritmě. Leopold Tuček dodnes žije v Aši. Od roku 1954 je ženatý, s manželkou Věrou mají dvě dcery.

Krásná (Schönbach bei Asch), č.p. 319

Dostupné v: English | Česky

Vodárna se nachází v katastru obce Krásná u Aše v bezprostřední blízkosti Bavorska. Na začátku padesátých let 20. století náležela do zakázaného pásma a přístup k ní měli pouze vojáci Pohraniční stráže nebo dobře prověřená obsluha.

Krásná (Schönbach bei Asch), č.p. 319

Na tomto místě

Rodinu propašoval v kanapi

Rodinu propašoval v kanapi

Leopold Tuček
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.