Nové Domy - hraniční přechod
bývalá československá celnice · 2161, 352 01 Krásná, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Obchodování na hranicích

Dostupné v: English | Česky

Ačkoliv byl hraniční přechod v Nových Domech pro veřejnost uzavřen, československá strana jej přesto někdy využívala k exportu dřeva do západního Německa. Bývalý pohraničník Leopold Tuček vzpomíná, jak tyto obchody probíhaly: „Lesáci přivezli dřevo k vodárně u Nových Domů. Tam si pro něj přijel jeden Němec. Byli u toho i celníci a pohraničníci. Dřevo se tam okolkovalo a očíslovalo.“ Bavorský podnikatel za dřevo zaplatil a odvezl si ho ke zpracování do Německa. Tato setkání byla i příležitostí k neformálním rozhovorům mezi Čechoslováky a Němci. Zřejmě i pro udržení dobrých obchodních vztahů podnikatel někdy pozval československé úředníky a strážce hranic na malou hostinu. Leopold Tuček si pamatuje, že jim jednou přivezl pečenou husu a víno.

Leopold Tuček

Leopold Tuček

Narodil se 20. ledna 1928 v moravském městečku Lanžhot (Landshut). Otec se živil jako kovář. V roce 1933 dostal práci v Hrušovanech nad Jevišovkou a na místním nádraží vedl opravárenskou dílnu. Po záboru pohraničí nacistickým Německem se všichni vrátili zpět do Lanžhota. V době války Leopold dokončil měšťanku a nastoupil do učení k místní truhlářské firmě Hoffer. V letech 1944‒1945 byl totálně nasazen poblíž Napajedel (s krátkým intermezzem ve Vídeňském Novém Městě) a podílel se na budování zákopů proti Rudé armádě. V únoru 1945 se ještě s dalšími pokusil o útěk, ale došlo k vyzrazení. O měsíc později se mu již útěk podařil a do příchodu fronty se skrýval v rodném Lanžhotě. Tam také prožil tuhé boje vedoucí k osvobození města. Pod vlivem místní rodiny Babiňáků, která se angažovala v domácím i zahraničním odboji, vstoupil roku 1946 do Československé strany národně socialistické. O rok později se zúčastnil celostátního sjezdu strany v Praze. Tentýž rok dokončil učení u valtické firmy Ševčík a na přímluvu předsedy MNV vstoupil do služeb SNB. Roku 1949 Leopolda odvedli na vojnu. Zpočátku sloužil v Bruntále u II. dělostřeleckého pluku, jako příslušníka SNB jej ale převedli k oddílům určeným k ostraze státních hranic. Na podzim 1949 jeho družstvo odveleli do Hazlova na Ašsko. Tamní posádka musela projít úplnou obměnou, neboť příslušníci předchozí posádky se zapletli do převádění osob do Bavorska. V letech 1951‒1952 absolvoval střední učiliště Pohraniční stráže v Praze zaměřené na způsob ochrany státní hranice. Obdržel vojenskou hodnost staršina a nastoupil jako velitel roty v Novém Žďáru u Aše. Krátce nato dezertoval od jeho roty holič Bodár do západního Německa. Uprchlík pak ve Svobodné Evropě popsal okolnosti své služby na Ašsku a výslovně zmínil i svého velitele Leopolda Tučka. Tomu „zájem z druhé strany“ přinesl přeložení na hranici s NDR. V roce 1960 vstoupil do KSČ. Roku 1968 sloužil v hodnosti majora ve výcvikovém středisku Pohraniční stráže v Aši. Ve funkci náčelníka štábu 2. praporu jej zastihla okupace vojsk Varšavské smlouvy. V obrodném procesu se aktivně neangažoval a stranické prověrky, na rozdíl od velitele praporu Miroslava Tomeše, který proslul tím, že Sovětům v prvních dnech odmítl vydat vodu, „přežil“ ve funkci. V 70. a 80. letech se podílel na výstavbě organizace Svazarm v Aši. V roce 1985 odešel do penze, do roku 1988 pak ještě pracoval jako referent pro zvláštní úkoly v Aritmě. Leopold Tuček dodnes žije v Aši. Od roku 1954 je ženatý, s manželkou Věrou mají dvě dcery.

Nové Domy - hraniční přechod

Dostupné v: English | Česky

Tradiční tepnu spojující Bavorsko a Čechy přeťala na počátku padesátých let 20. století železná opona. Na české straně byla zlikvidována obec Nové Domy (Neuhausen), včetně celnice. Hraniční přechod přestal na několik desítek let existovat. Na zničenou část Nových Domů navazovala bavorská obec Neuhausen, která dosud existuje. Hraniční přechod zde byl znovu otevřen 1. května 2004 v den vstupu České republiky do EU. V současnosti se zde nachází i pomník česko-německé vzájemnosti nazvaný Znovu-shledání, Wiederfindung.

Nové Domy - hraniční přechod

Na tomto místě

Obchodování na hranicích

Obchodování na hranicích

Leopold Tuček
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.