Kleinhaugsdorf
rakouská obec těsně za českou hranicí · 2054 Kleinhaugsdorf, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

I´m free, I´m free, I´m free!

Dostupné v: English | Česky

V noci na 19. července 1986 Robert Ospald a Zdenek Pohl ilegálně překročili československé státní hranice. První člověk, na něhož narazili, byl policista v obci Kleinhaugsdorf. „Najednou se ve veřejích domu objevil policajt. Pro nás samozřejmě šok: dají nás zpátky Čechům, nedají nás zpátky Čechům? Minimálně nás budou vyslýchat a dělat hrozný ceremonie, jak to bylo u nás. Bokem jsem říkal: ,Frenky, kolem toho neprojdem.‘ Vždycky je lepší, když se člověk přihlásí sám. A tak mu říkám: ,Good morning.‘ A on jenom pokrčil ramenama. Tak jsem to zkusil česky, polsky, slovensky.“ Nakonec se Ospald zeptal na němčinu a policista cosi spustil. „Samozřejmě jsem nerozuměl ani ň. Tak jsem ukázal na sebe: ,Sorry, I don´t,‘ že nemluvím německy. Tak zase pokrčil rameny. A v tu ránu přijíždí auto a já říkám: ,Frenky to je v háji a on má asi nějakou vysílačku, nenápadně ji zapnul a oni už jsou tady a teď nás sbalej.‘ Policista však klidným krokem přešel k vozu, nasedl do něj a odjel. „A my stojíme jak blbci, čumíme za odjíždějícím autem, jak smyslů zbavení a koukáme. A pak teprve přišly ty slavný slova: ,I´m free, I´m free, I´m free'!“

Robert Ospald

Robert Ospald

Robert Ospald se narodil 2. července 1951 v Libině, jeho otec byl sudetský Němec, matka Češka. Ve třech letech byl Ospald předán do péče náhradním rodičům, v šesti letech se vrátil k matce, která jej poté vychovávala sama. Po základní škole chodil krátce na učiliště, poté odtamtud odešel, odcizil úspory svému dědečkovi a posléze byl za tuto krádež odsouzen. Ve věznici pro mladistvé v Bratislavě strávil devět měsíců, propuštěn byl předčasně díky amnestii. Později byl ve vězení ještě dvakrát – vždy za drobné krádeže. V roce 1985 podnikl první pokus opustit komunistické Československo, přes maďarské hranice se mu to nepodařilo. Následovalo několik pokusů o útěk přes dráty vysokého napětí, 19. července 1986 přišel pokus poslední a úspěšný. Se Zdeňkem Pohlem tehdy překročil hranici do Rakouska. Dnes žije ve Vídni a píše svou druhou knihu o útěku.

Kleinhaugsdorf

Dostupné v: English | Česky

Kleinhaugsdorf na jedné straně téměř splývá s českým hraničním přechodem Hatě, na straně druhé přechází v Jetzelsdorf. Příhraniční poloha tuto vinařskou obec předurčovala k tomu, aby se mezi zdejšími domy čas od času objevil čerstvě uprchlý emigrant z druhé strany železné opony.

Kleinhaugsdorf

Na tomto místě

I´m free, I´m free, I´m free!

I´m free, I´m free, I´m free!

Robert Ospald
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.