Pastviny (Friedersreuth), česko - bavorské pomezí
elektrické zařízení k ochraně státních hranic · Faßmannsreuth 16, 95111 Rehau, Německo
  • Příběh
  • Místo

Zabití elektrickým proudem

Dostupné v: English | Česky

Elektrické zařízení k ochraně státní hranice se 4. října 1961 stalo osudným západoněmeckému občanu Albertu Jenkemu. Ten se z neznámých příčin pokusil ilegálně překročit hranici do ČSSR nedaleko Pastvin (Friedersreuth) na Ašsku. Zahynul při pokusu o zdolání druhého drátěného zátarasu, který byl pod proudem. Jeho tělo nalezli den po tragédii českoslovenští pohraničníci. U mrtvého nalezli pouze potvrzení o ztrátě osobních dokladů vystavené obecním úřadem ve Walpenreuthu (SRN). Vyšetřování na naší straně se snažila zrekonstruovat, jak k pokusu o přechod hranice došlo: „Ve vzdálenosti 40 metrů od drátěného zátarasu bylo zjištěno místo, kde pravděpodobně ležel a pozoroval naše území. Poté přešel přikrčen přes kontrolní pás a vnější stěnu drátěného zátarasu překonal přelezením (byly ohnuté horní konce svislých drátů). Po zasažení elektrickým proudem spadl mezi vnější a vnitřní stěnu. Signalizační zařízení kupodivu nezaznamenalo zkrat.“ Vyšetřovatelé pak na základě rozličných domněnek vydedukovali, že Jenke se na přechod hranice dlouho připravoval a pravděpodobně nebyl sám.

Pastviny (Friedersreuth), česko - bavorské pomezí

Dostupné v: English | Česky

Ženijně-technické zabezpečení státní hranice tvořily ve druhé polovině padesátých let 20. století v úseku 3. roty Pohraniční stráže Pastviny tři ploty (tzv. stěny). Krajní měly zpomalit průchod narušitelů a omezit přístup zvěře ke střednímu plotu. Byl totiž pod elektrickým proudem. Napětí se do drátů (zpravidla 2000–6000 voltů) dodávalo z rotního transformátoru. Při narušení elektrického vodiče (například při přestřižení) došlo ke zkratu a následnému výpadku proudu. To byl i signál pro poplachovou hlídku, která se okamžitě vydala k podezřelému místu. Elektrické zařízení k ochraně státních hranic bylo s ohledem na vysokou finanční náročnost, ale i kritiku některých evropských států zrušeno na základě rozhodnutí ÚV KSČ z 26. prosince 1965.

Pastviny (Friedersreuth), česko - bavorské pomezí

Na tomto místě

Zabití elektrickým proudem

Zabití elektrickým proudem

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.