Mikulov na Moravě, česko-rakouská hranice
Kleinschweinbarth 146, 2165 Kleinschweinbarth, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Smrt polského odbojáře na našich hranicích

Dostupné v: English | Česky

Koncem srpna roku 1956 nalezla pohraniční hlídka mikulovského úseku v hraničním drátěném zátarasu tělo polského občana Alojzyho Mieczysława Drażkowiaka (* 23. 5. 1929, † 30. 8. 1956), usmrceného elektrickým proudem. Tragicky tak skončil již druhý pokus sedmadvacetiletého Poláka o překonání československé státní hranice směrem do Rakouska. Vyučený zámečník z Velkopolska byl ve své zemi vězněn za účast v ozbrojené odbojové organizaci a pro emigraci se rozhodl čistě z politických důvodů. Již rok před svou smrtí se Drażkowiak pokusil o přechod naší hranice přibližně ve stejných místech. Byl však zadržen, při výslechu se doznal ke snaze „dostat se do Vídně a odtud do Itálie, Francie nebo Austrálie, prostě všude, jenom ne do Polska nebo států lid. demokracií“ a byl následně repatriován. Doma přitom dříve organizoval skautskou polovojenskou odbojovou skupinu, jejíž činnost podle dobových dokumentů „byla zaměřena proti lidově demokratickému Polsku“. Za účast v podzemním Konspiračním polském vojsku byl Drażkowiak od roku 1948 vězněn. Před svým prvním pokusem o přechod naší hranice uprchl nezdolný odbojář z pracovního tábora Chornik a pěšky a zcela bez prostředků přešel Moravu od severu k jihu. O druhém, fatálním pokusu mnoho nevíme, ale probíhal zřejmě podobně. Drażkowiak byl jakožto údajný agent a terorista pohřben na hřbitově v Mikulově, doma má pouze symbolický hrob. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Archiv bezpečnostních složek, fond Vyšetřovací spisy – Brno, a. č. V-945 Brno)

Mikulov na Moravě, česko-rakouská hranice

Dostupné v: English | Česky

Mikulov se nachází v těsné blízkosti hranice s Rakouskem, s nímž ho po staletí pojily četné kulturní, hospodářské a společenské vazby. Ty utrpěly vážnou ránu v roce 1945, když bylo vysídleno původní německy mluvící obyvatelstvo města. V roce 1950 se Mikulov ocitl v těsné blízkosti hraničního pásma a jeho obyvatelé zpovzdálí přihlíželi postupnému budování ženijně – technických zátarasů, které měly komukoliv odchod z Československa znemožnit. Mikulovská rota náležela pod 4. brigádu Pohraniční stráže, sídlící ve Znojmě. V letech 1948 – 1989 bylo v úseku, který spravovala, usmrceno při pokusu o přechod hranice minimálně třináct osob.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.