Hamry
Koppertweg, 93453 Neukirchen beim Heiligen Blut, Německo
  • Příběh
  • Místo

Zastřelen za sběr borůvek

Dostupné v: English | Česky

V srpnu 1948 probíhal poblíž Hamrů u Nýrska plošný zátah na všechny Němce z Bavorska, kteří se pohybovali v hraničním pásmu a věnovali se sezonnímu sběru borůvek. Existovalo podezření, že někteří z nich byli zapojeni do loupeže. Během akce byl na útěku před příslušníky SNB zastřelen čtyřiatřicetiletý Němec Ludwig Brandl (* 10. 9. 1914, † 12. 8. 1948). Dělník Brandl byl nevinný, utíkal pouze z přirozeného strachu a zemřel zcela bezdůvodně. V době před dobudováním železné opony byla hranice s Bavorskem víceméně propustná, k jejímu překračování ze strany Němců docházelo takřka denně. V srpnu si u nás řada rodilých Bavorů přivydělávala sběrem borůvek, přes hranice se ovšem často snažili dopravit část svého někdejšího majetku i dříve odsunutí sudetští Němci. Když jeden z nich ukradl českému kočímu koně, nařídil SNB v Nýrsku zadržet všechny Němce z Bavorska, jelikož podle dobových dokumentů „bylo důvodné podezření, že na přepadení [...] mohou míti účast a sběrem borůvek na našem území pouze kryjí svou nekalou činnost“. Zadržen byl i Brandl, zpanikařil, dal se na útěk a strážmistr Jan Konarovský ho následně zastřelil. Skutečný lupič byl přitom ještě téhož dne chycen v Německu a uloupený kůň byl na základě dohody mezi československými a německými úřady vrácen výměnou za třináct zadržených Němců. Brandlovo tělo spočinulo na farním hřbitově v Hamrech. Za jeho smrt nebyl nikdo trestně stíhán. Případ vyšetřoval v roce 2003 také Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, z důvodu úmrtí zodpovědných příslušníků SNB však byl odložen. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Archiv bezpečnostních složek, fond PS – Pohraniční útvary SNB, karton 114)

Hamry

Dostupné v: English | Česky

Obec Hamry u Nýrska vděčí za svůj vznik poloze na středověké obchodní stezce, blízkým nalezištím železné rudy a sídlu jedné z největších králováckých rycht. Dominantami obce jsou komín bývalé papírny Petzold z 19. století a kostel Bolestné Panny Marie opravený z příspěvků bývalých německých starousedlíků. Před druhou světovou válkou zde žilo kolem 1500 lidí, po válce a odsunu německého obyvatelstva však hrozil obci zánik. Do roku 1949 zde vykonávala službu pohraniční četa SNB náležící pod III. prapor se sídlem v Plzni, později působil v Nýrsku prapor spadající pod 7. brigádu Pohraniční stráže se sídlem v Sušici. Část Hamrů se nacházela přímo v hraničním pásmu, každý, kdo přišel do obce, podléhal kontrole Pohraniční stráže.

Hamry

Na tomto místě

Zastřelen za sběr borůvek

Zastřelen za sběr borůvek

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.