Rozvadov, Diana
19715, 348 06 Rozvadov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Fatální roztržka s pohraničníkem v hraničním pásmu

Dostupné v: English | Česky

V prostoru obce Dianaberg (dnes Diana, součást Rozvadova) zastřelil v červnu roku 1948 příslušník Pohraniční stráže Františka Dolejše (* 17. 2. 1915, † 25. 6. 1948), třiatřicetiletého fotografa z pražského Smíchova. Dolejš se neúspěšně pokoušel o emigraci, s pohraničníkem Šimkem se přetahoval o pušku, byl postřelen, nedostalo se mu první pomoci a při převozu do nemocnice zemřel. Dolejš, národní socialista a živnostník, chtěl emigrovat společně s manželkou, posluhovačkou a bratrem Jaroslavem. Ten jakožto příslušník SNB z útvaru Rozvadov prchl do Německa hned v březnu 1948, ale po pobytu v uprchlických táborech se pro bratra do Československa nelegálně vrátil. Celá skupina odjela automobilem do Horšovského Týna, následujícího dne pokračovala směrem k hranicím. V hraničním pásmu byli překvapeni hlídkou, po přestřelce se manželé Dolejšovi s posluhovačkou vzdali. Došlo k fatální roztržce mezi Františkem Dolejšem a strážmistrem Šimkem, za kterou prchající Dolejš zaplatil životem. Při následném soudním procesu vyvázly obě ženy s mírným trestem. Jaroslav Dolejš však byl podle dobových dokumentů shledán vinným „ze zločinu nešetření služebních předpisů, zločinu přípravy úkladů o republiku, zločinu vojenské zrady a zločinu zprotivení stráži“ a odsouzen k trestu smrti. Na základě prezidentské milosti byl trest změněn na doživotí a z vězení vyšel amnestovaný Dolejš roku 1960. Rehabilitace se dočkal v roce 1998. Proti Šimkovi sice bylo ihned zahájeno vyšetřování, avšak obžaloby byl záhy zproštěn. V roce 2001 odložil podezření ze spáchání trestného činu i Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, a to s odvoláním na dobové předpisy. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Archiv bezpečnostních složek, taktický fond, a. č. T-1505 MV)

Rozvadov, Diana

Dostupné v: English | Česky

Obec Diana (do roku 1949 Dianaberg) je hraniční obec na Tachovsku, dnes součást Rozvadova, od jehož centra je vzdálena 4,5 km směrem na jihovýchod. Obec, jež do konce druhé světové války relativně prosperovala, dnes skomírá, zejména v důsledku odsunu německého obyvatelstva, zastavení dřevařského průmyslu v roce 1950 i desítky let trvající blízkosti železné opony. Dominantou obce je lovecký zámeček připisovaný J. B. Santinimu, nyní prázdný. Do roku 1949 zde vykonávala službu pohraniční četa SNB náležící pod III. prapor se sídlem v Plzni, poté bylo v obci vybudováno stanoviště roty Pohraniční stráže spadající nejprve pod 12. brigádu se sídlem v Plané u Mariánských Lázní, od šedesátých let pod 9. brigádu se sídlem v Domažlicích.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.