Nový Žďár
Osada Nový Žďár, dnes součást Aše · Aš 29, 352 01 Aš, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Trestní stíhání mrtvého elektrikáře

Dostupné v: English | Česky

Dva dny před Štědrým večerem se v blízkosti obce Nový Žďár v okrese Cheb pokusil osmnáctiletý Břetislav Funiok (* 1. 8. 1947, † 22. 12. 1965) přejít hranici do západního Německa. Při pokusu o překonání elektrifikovaného drátěného zátarasu byl zasažen elektrickým proudem a téhož dne svému zranění podlehl. Přesto proti němu státní orgány zahájily trestní stíhání pro trestný čin opuštění republiky, které ukončily z důvodu jeho úmrtí až za dva týdny. Osmnáctiletý elektrikář z Frýdecko-Místecka došel na státní hranici pěšky z Aše, nejprve po železničních kolejích směrem na Cheb. Podle dobových dokumentů „po příchodu k signálnímu prostředku [hranici] prolezl, čímž způsobil zkrat, a pokračoval k překonání drátěného zátarasu. Tento se snažil překonat prolezením, přičemž hlavou narazil na elektrický vodič a po zasažení upadl do bezvědomí.“ Zkrat na rotní signální stěně vyprovokoval zásah hraniční hlídky, při jejímž příchodu ještě zraněný jevil poslední známky života. Po neúspěšném pokusu o resuscitaci byl převezen do nemocnice v Aši, kde už mohla být provedena pouze pitva. Trestní stíhání, které proti němu bylo vedeno navzdory jeho úmrtí, se může jevit jako paradox, ale šlo ve své době o běžný postup. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Archiv bezpečnostních složek, fond Vyšetřovací spisy – Plzeň, a. č. V-2945 Plzeň)

Signální prostředek

Signální prostředek

Signální stěna, tedy plot z ostnatého drátu postavený ve vzdálenosti několika set metrů až několika kilometrů od hranic, vysoký zhruba tři metry, jehož účelem bylo zamezit nebo zpomalit přechod osob přes státní hranice. Jednotlivé ostnaté dráty byly zároveň slaboproudými vodiči, které při přerušení, uzemnění nebo při vzájemném dotyku podaly hlídce či pohraniční rotě signál, tzv. zkrat, a tím upozornily na pokus o překonání stěny.

Nový Žďár

Dostupné v: English | Česky

Osada Nový Žďár (původní německý název Neuenbrand) byla ještě po druhé světové válce samostatnou prosperující vesnicí, dnes je však postupně se vylidňující součástí Aše, od jejíhož centra je vzdálena 2,5 km směrem na jihovýchod. Leží při počátku dnešního ašského silničního obchvatu u silnice z Aše na Cheb. Místní zajímavostí jsou historické hraniční mezníky se starými erby, ležící na turistické stezce značené červenou značkou. Budovy bývalého pečovatelského domu města Aše a bývalé dětské ozdravovny sloužily po roce 1951 jako kasárna Pohraniční stráže s chovnou stanicí psů. Místní rota náležela pod 5. brigádu Pohraniční stráže se sídlem v Chebu.

Nový Žďár

Na tomto místě

Trestní stíhání mrtvého elektrikáře

Trestní stíhání mrtvého elektrikáře

Signální prostředek
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.