Hrušovany nad Jevišovkou
Alt-Prerau, 2164, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Poslední česká oběť železné opony

Dostupné v: English | Česky

V blízkosti obce Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku, pouhých pár set metrů od vysněného Rakouska, spáchal v roce 1985 Ladislav Malina (* 5. 1. 1956, † 14. 4. 1985) sebevraždu v obklíčení pohraničníky. Svým tragickým činem se vyučený automechanik původem z Kutné Hory stal posledním občanem ČSSR, který přišel o život při pokusu o nelegální překročení hranice na Západ. Paradoxně se tak stalo až několik hodin poté, co společně se svým přítelem a zároveň podpraporčíkem SNB Richardem Dastychem překonali hraniční zátaras, jímž se podle dobových dokumentů „částečně podhrabali, částečně prostříhali a podařilo se jim prolézt na druhou stranu. Během cesty se snažili nedotknout signalizačních drátů před zátarasem, které pečlivě překročili. Když se dostali za dráty, utíkali přes otevřenou plochu a skryli se v křovinatém porostu.“ Oba muži se sice na přechod státní hranice dobře připravili, ale v poslední fázi zabloudili v mokřinatém terénu a nevěděli přesně, kde rakouská hranice leží. V křoví bezradně otáleli do následujícího dne, kdy byli odhaleni hlídkou Pohraniční stráže. Poté, co bylo zřejmé, že pokus o emigraci skončil neúspěchem, se Ladislav Malina ve svých nedožitých třiceti letech rozhodl ukončit život střelou do spánku z Dastychovy pistole, neboť s životem ve vězení již měl zkušenosti, které nechtěl opakovat.

Hrušovany nad Jevišovkou

Dostupné v: English | Česky

Hrušovany nad Jevišovkou (německy Grussbach) se nacházejí na Znojemsku, pět kilometrů od státní hranice s Rakouskem na řece Jevišovce. V roce 1996 obdržely statut města. Za Rakouska-Uherska byly důležitým železničním uzlem, který později ztratil na významu, zejména kvůli železné oponě. Většina původního obyvatelstva byla po druhé světové válce odsunuta, ale obec zůstala životaschopná. V Hrušovanech má od 19. století až dodnes silnou tradici cukrovarnictví, cukrovar dnes patří rakouskému investorovi. Hrušovanská rota a prapor Pohraniční stráže spadaly pod 4. brigádu se sídlem ve Znojmě, sídlily do roku 1986 v centru města v empírovém zámku, poté v nové budově blíž hranici.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.