Bystřice
Zaniklá hraniční obec na Domažlicku · Nadlerhängweg, 93437 Furth im Wald, Německo
  • Příběh
  • Místo

Sebevražda dvanáctiletého narušitele před zraky pohraničníka

Dostupné v: English | Česky

V blízkosti obce Bystřice u Pece pod Čerchovem na Domažlicku se počátkem května roku 1967 zastřelil dvanáctiletý školák František Mühlbauer (* 11. 2. 1955, † 5. 5. 1967) poté, co byl spolu s kamarádem zadržen pohraničníkem před pokusem přejít státní hranici do Bavorska. Tragédii mohl zabránit zasahující pohraničník, kdyby dbal platných směrnic, vyčkal na posily a provedl osobní prohlídku zadržených. Mühlbauer chtěl uprchnout do západního Německa společně se spolužákem Karlem Vobořilem. Oba chlapce trápil ve škole špatný prospěch, nadto byli pod vlivem zpola naivních představ o bezstarostném životě v Bavorsku, kde měl Mühlbauer příbuzné. Chlapci byli vybaveni pistolemi po Mühlbauerově zesnulém otci. Po útěku z rodného Tachova strávili noc v Peci pod Čerchovem v bytě po Mühlbauerově babičce. Když byt 5. května ráno opouštěli, bylo již po nich vyhlášeno pátrání. Ačkoli chlapci postupovali obezřetně, u pozorovatelny Zlom byli nakonec zadrženi desátníkem Josefem Gašparovičem a při eskortování na pozorovatelnu se Mühlbauer zastřelil. Příslušný chirurg z domažlické nemocnice sice sebevraždu zpochybnil, ovšem cizí zavinění bylo nakonec vyloučeno, zejména kvůli výpovědi Vobořila, který podle dobových dokumentů prohlásil: „Jinak jsme měli také pistole proto, že bysme se, když by to jinak nešlo přes hranice, že bysme se s nimi zastřelili.“ Vobořil také potvrdil, že po zadržení si oba chlapci dali „znamení k provedení zastřelení se“. Případ proto nebyl vyšetřován ani Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Archiv bezpečnostních složek, fond Vyšetřovací spisy – Plzeň, a. č. V-3787 Plzeň)

Bystřice

Dostupné v: English | Česky

Zaniklá vesnice Bystřice (německy Fichtenbach, též Fuchsova Huť) ležela v dnešní CHKO Český les v blízkosti Pece pod Čerchovem na Domažlicku, pět kilometrů západně od Folmavy. Až do začátku 20. století byla proslulá sklářskou výrobou, sklářská rodina Fuchsů jí dokonce dala jedno ze jmen. V polovině padesátých let byla vesnice zlikvidována, neboť se nacházela v zakázaném pásmu. Z původní obce zbyly jen ruiny školy, základy sklářských domků a zámečku hrabat Kinských a statek, který zabrala Pohraniční stráž a přetvořila na rotu. Zdejší rota se nacházela uprostřed lesů, při silnici z Folmavy na horu Čerchov, a příslušela k 9. brigádě se sídlem v Domažlicích.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.