Nové Hrady, Sokolí hnízdo
Lesopark v katastru města Nové Hrady · Pyhrabruck 7, 3962, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Rakušan zemřel při cestě na bratrovu svatbu

Dostupné v: English | Česky

V únoru roku 1961 bylo u drátěného zátarasu na státní hranici u Tetřevího lesa v blízkosti Nových Hradů nalezeno mrtvé tělo ani ne osmnáctiletého rakouského občana Horsta Stepana Passlera (* 21. 3. 1943, † 11. 2. 1961), usmrceného elektrickým proudem. Passler, který pocházel z Liberecka a byl rakouským občanem teprve rok, se pravděpodobně pokoušel dostat ilegálně do Československa, aby se mohl zúčastnit svatby svého bratra. Passlerovo tělo bylo nalezeno mezi střední a vnější stěnou drátěného hraničního zátarasu, podle dobových dokumentů „pravděpodobně zkoušel, zda je v DZ [drátěném zátarasu] proud, neboť levá ruka byla položena na vodič ve střední stěně“, a to se mu stalo osudným. Až po dalších deseti letech byla o jeho smrti zpravena rodina. Tehdy vyšlo najevo, že se zřejmě snažil dostat na svatbu svého bratra poté, co legální povolení ke vstupu do Československa nedostal. Jeho smrt nebyla vyšetřována Sborem národní bezpečnosti a po roce 1990 ani Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Nezletilý Passler prožil valnou většinu života v Československu, kde také zůstala část jeho rodiny. Jemu samotnému bylo roku 1960 umožněno vycestovat do Rakouska, kde získal občanství a žil ve Vídni u své sestry. Passler je jedním ze čtrnácti rakouských občanů, kteří přišli o život při pokusu o přechod československé hranice. Na celkovém počtu osob usmrcených na československých státních hranicích se Rakušané podílejí pěti procenty. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů)

Drátěný zátaras

Drátěný zátaras

Součástí ženijně-technického zabezpečení československých státních hranic byly tzv. trojstěnné drátěné zátarasy, které stály přibližně dva kilometry od státní hranice a tvořily tak vnitřní hranici zakázaného pohraničního pásma; střední stěna těchto zátarasů byla v letech 1952–1965 pod vysokým elektrickým napětím, přičemž na následky zásahu elektrickým proudem zemřela přibližně třetina všech osob, které se pokusily o ilegální přechod hranice v letech 1948 až 1989.

Nové Hrady, Sokolí hnízdo

Dostupné v: English | Česky

Sokolí hnízdo je kotlina jihovýchodně od města Nové Hrady, kterou meandrovitě protéká Novohradský potok. Po staletí byla využívána jako park, založený jako daňčí obora hrabat Buquoyů. Nachází se zde řada památných stromů starých až pět set let. Do poloviny šedesátých let 20. století zde sídlila rota Pohraniční stráže, která spadala pod prapor Nové Hrady a 15. budějovickou brigádu. Přilehlé malebné město Nové Hrady, kde také sídlila Pohraniční stráž, se chlubí středověkým hradem a památkově chráněným městským centrem. Část katastru obce náležela do roku 1920 k Dolnímu Rakousku a k Československu byla připojena až v rámci záboru tzv. Západního Vitorazska.

Nové Hrady, Sokolí hnízdo

Na tomto místě

Rakušan zemřel při cestě na bratrovu svatbu

Rakušan zemřel při cestě na bratrovu svatbu

Drátěný zátaras
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.