Rozvadov, starý hraniční přechod
605, 348 06 Rozvadov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Tragický pokus prorazit hraniční závory

Dostupné v: English | Česky

Počátkem května roku 1953 se v Rozvadově dvaačtyřicetiletý Josef Blažek (* 22. 3. 1911, † 9. 5. 1953) pokusil prorazit osobním automobilem hraniční závory. Zubní technik z Liberce mylně předpokládal, že závory budou dřevěné, a nečekal, že po něm bude hraniční hlídka střílet. Zatímco Blažek havárii vozu nepřežil, jeho těhotná spolucestující a milenka Dagmar Tesařová byla vážně zraněna. Emigrací se Blažek, ženatý otec dvou dětí, zřejmě snažil řešit problematickou osobní situaci. O osmnáct let mladší Tesařovou si chtěl na Západě vzít a manželka do jeho plánů zapojena nebyla. Motivem ale podle výpovědi Tesařové byl i nesouhlas s domácí politickou situací a touha otevřít si soukromou stomatologickou ordinaci, jež mu byla v ČSR zestátněna. Blažek při svém pokusu podcenil ostrahu hranic. Zatímco první železnou závoru jeho osobní automobil ještě prorazil, náraz na druhou již nevydržel, nadto velitel hraniční hlídky podle dobových dokumentů „vystřelil po jedoucím vozidle ze samopalu 7 nábojů na vzdálenost 10 kroků.“ Tesařová byla navzdory těhotenství, zranění a pouze druhotné roli při plánování útěku koncem října téhož roku odsouzena k trestu nepodmíněného odnětí svobody na šest měsíců a ztrátě občanských práv na tři roky. (Zdroj: projekt Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích Ústavu pro studium totalitních režimů, zdroj fotografie: Archiv bezpečnostních složek, fond Vyšetřovací spisy – Liberec, a. č. V-230 LB)

Rozvadov, starý hraniční přechod

Dostupné v: English | Česky | Deutsch

Rozvadov (německy Roßhaupt) leží na mezinárodní silnici E 50, obec je známá díky hraničnímu přechodu Rozvadov ‒ Waidhaus. Roku 1997 byla přesunuta hlavní dopravní zátěž na dálnici D 5, původní přechod Rozvadov však zůstal v provozu až do vstupu ČR do schengenského prostoru. Celní úřad byl v obci zmiňován již roku 1613, náhrobky císařských výběrčích cla z 18. století jsou zasazeny uvnitř kostela v blízké Svaté Kateřině. Rozvadov byl po druhé světové válce poškozen odsunem původního obyvatelstva a existencí železné opony, oživení zaznamenal s otevřením hranic po roce 1989. Do šedesátých let 20. století sídlil v Rozvadově prapor, později rota příslušící ke 12. brigádě Pohraniční stráže se sídlem v Plané u Mariánských Lázní.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.