Vimperk
náměstí Svobody 46, 385 01 Vimperk, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Velebný pane, chtějí vás zavřít

Dostupné v: English | Česky

Čerstvě vysvěcený kněz Karel Fořt přišel v roce 1948 jako kaplan do Vimperka. Spolu s ním tam působili ještě další dva mladí kněží a farář Wolfgang Jileček. Ten byl později zatčen a odsouzen k mnohaletému vězení za napomáhání při ilegálních přechodech státní hranice. V létě roku 1950 se za vimperskou nemocnicí v lese našly mrtvoly dvou nahých mužů, měli rozbité hlavy. Úřady nález tajily, ale mezi lidmi se to rozkřiklo. Karel Fořt vzpomíná: „Uprostřed noci mi někdo hází kamínky do okna. A on to byl jeden esenbák.“ Zmíněný příslušník SNB byl bývalý četník, ale kvůli tomu, že jeho bratra umučili nacisté, dostal nálepku antifašisty a směl pracovat dál u Sboru národní bezpečnosti. Dokonce mu dovolili chodit do kostela, ale podle Fořtova vyprávění musel hlásit, co se tam děje. „Velebný pane, oni vám chtějí přisoudit ty mrtvoly a chtějí vás zavřít!“ Zbytek noci pak Karel Fořt se svými dvěma spolubratry zvažovali, co dělat. Ráno informaci ještě potvrdila slečna z pošty. Odposlechla totiž telefonát StB, který jasně hovořil o zatčení vimperských kněží. To mělo proběhnout v noci, aby nevzbudilo pohoršení a rozruch. Rozhodnutí padlo okamžitě. Musí přes hranice a mají na to necelých 12 hodin.

Karel Fořt

Karel Fořt

Katolický kněz a redaktor Rádia Svobodná Evropa Monsignore Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitálu pod Třemšínem. Dětství prožil ve Vodňanech a Horažďovicích. Studoval gymnázium ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Za války, v roce 1940, byl zatčen gestapem a krátce vězněn. Roku 1941 nastoupil do katolického semináře. Následujícího roku byl odvezen na nucené práce do Lince, kde se setkal tváří v tvář s Adolfem Hitlerem. Po válce dokončil teologická studia a v roce 1948 byl vysvěcen na kněze. Působil na faře ve Vimperku a objížděl opuštěné farnosti na Šumavě. Na poslední chvíli byl varován, že se ho StB chystá zatknout a soudit v inscenovaném procesu ve spojitosti s jakousi vraždou. Utekl na motorce přes hranice. Působil jako kněz v Alžírsku, kde zažil protifrancouzské povstání a válku. Nakonec se usadil v Mnichově, kde sloužil bohoslužby pro české krajany a pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Po roce 1989 žil střídavě v Mnichově a v Českých Budějovicích. Zemřel 21. ledna roku 2014 ve věku 93 let.

Vimperk

Dostupné v: English | Česky

Město Vimperk (německy Winterberg) se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Prachatice. Někdy bývá považováno za „bránu Šumavy“. Původně kolonizační a později i obchodní osadu na „Zlaté stezce“ povýšil na město roku 1479 Vladislav II. V 17.–19. století postihlo Vimperk několik velkých požárů. Při posledním, v roce 1904, lehlo popelem téměř celé náměstí. Město má významnou tiskařskou a knihařskou tradici. Český kalendář pro rok 1485 bývá považován za první kalendář vytištěný na našem území, podle některých pramenů byl dokonce první v Evropě. Na počátku 20. století žilo ve Vimperku jen 205 stálých obyvatel, drtivou většinou německé národnosti. V roce 1910 se k českému jazyku a národnosti hlásili jen dva obyvatelé. V současnosti má Vimperk přes 7000 obyvatel a je vyhledávaným cílem turistů.

Vimperk

Na tomto místě

Velebný pane, chtějí vás zavřít

Velebný pane, chtějí vás zavřít

Karel Fořt
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.