Horská Kvilda
Národní park Šumava, Horská Kvilda 2, 385 01 Horská Kvilda, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Pytlák učitelem

Dostupné v: English | Česky

V roce 1948 byl již oficiální odsun sudetských Němců (probíhající v letech 1945–1946) ukončen, avšak na Šumavě jich zůstávala ještě celá řada. Úřady je držely v Československu. Jednalo se především o ty, kteří byli pro nový režim nějak důležití, např. skláři ve Vimperku. Takových odborníků byl nedostatek. Dalším případem byli lesní dělníci na Horské Kvildě, jichž tam tehdy žilo asi čtyři sta. Karel Fořt, který v té době působil na Kvildě jako kněz, vzpomíná: „Bylo tam taky asi čtyřicet dětí, které neuměly ani slovo česky. Tenkrát když jsem tam nastoupil já, otevřeli pro ně školu a ta byla česká přirozeně.“ Když páter Fořt přijel na Kvildu, aby si ve škole domluvil hodiny náboženství, setkal se s místním učitelem. Domluvili se, že Karel Fořt bude docházet do školy v sobotu a v pondělí. Místní učitel tak mohl jezdit domů už v pátek a vracet se až v úterý. Pocházel totiž ze Šumavských Hoštic. „Co jste proved?“ zeptal se ještě učitel. „Proč?“ „No sem přece dávají za trest.“ – „A co jste proved vy?“ opáčil páter Fořt. „Já jsem pytlačil,“ uzavřel učitel.

Karel Fořt

Karel Fořt

Katolický kněz a redaktor Rádia Svobodná Evropa Monsignore Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitálu pod Třemšínem. Dětství prožil ve Vodňanech a Horažďovicích. Studoval gymnázium ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Za války, v roce 1940, byl zatčen gestapem a krátce vězněn. Roku 1941 nastoupil do katolického semináře. Následujícího roku byl odvezen na nucené práce do Lince, kde se setkal tváří v tvář s Adolfem Hitlerem. Po válce dokončil teologická studia a v roce 1948 byl vysvěcen na kněze. Působil na faře ve Vimperku a objížděl opuštěné farnosti na Šumavě. Na poslední chvíli byl varován, že se ho StB chystá zatknout a soudit v inscenovaném procesu ve spojitosti s jakousi vraždou. Utekl na motorce přes hranice. Působil jako kněz v Alžírsku, kde zažil protifrancouzské povstání a válku. Nakonec se usadil v Mnichově, kde sloužil bohoslužby pro české krajany a pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Po roce 1989 žil střídavě v Mnichově a v Českých Budějovicích. Zemřel 21. ledna roku 2014 ve věku 93 let.

Horská Kvilda

Dostupné v: English | Česky

Horská Kvilda (německy Innergefild) je jednou z nejvýše položených obcí v České republice (1070 m. n. m.). Má charakter roztroušených lesních samot, kterých je v současné době asi 30. Nachází se na šumavské náhorní plošině protkané mnoha mokřady. Protéká jí Hamerský potok. První zmínky o obci jsou z roku 1577. Obyvatelstvo tu tradičně bylo převážně německé národnosti. Žili zde také příbuzní spisovatele Karla Klostermanna. Zajímavým místem je Horská Kvilda také z pohledu meteorologie. Jelikož se jedná o tzv. mrazovou kotlinu, není výjimkou, že zde teploty klesají pod nulu i v létě. Je to jedno z nejchladnějších míst v naší zemi. Při posledním sčítání obyvatelstva (2011) měla obec celkem 98 obyvatel, což je o dvě třetiny více než v roce 1998.

Horská Kvilda

Na tomto místě

Českého kněze nechtěli

Českého kněze nechtěli

Karel Fořt; Duchovní s…
Pytlák učitelem

Pytlák učitelem

Karel Fořt
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.