Knížecí Pláně
Národní park Šumava, Borová Lada 1, 385 01 Borová Lada, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Celník nebyl ozbrojenej, měl jen psa a píšťalu

Dostupné v: English | Česky

Poté co se Karel Fořt a jeho dva kněžští spolubratři dozvěděli o tom, že se je chystá StB zatknout, na nic nečekali a odjeli na motocyklech ke státní hranici. Motorky ukryli v lese a postupovali pěšky směrem do Německa. Pro přechod zvolili Knížecí Pláně. „Jeden šel vpředu, aby kdyby ho chytli, ti druzí se mohli stáhnout. Já byl zrovna první a tam byl potůček, který byl tou hranicí, a tam vyběhla srnka, a tak jsme věděli, že tam nejsou esenbáci, to by srnka utekla. No a tak jsme přešli a večer už jsme spali u Američanů v Mauthu.“ Při přechodu v lesích u Knížecích Plání byl problém zjistit, zda už je člověk v Německu. Karel Fořt vzpomíná, že trojice uprchlíků to poznala podle krabičky zápalek na hranici dřeva, byly německé. „Snažili jsme se dostat co nejdál od té hranice. Najednou někdo píská a to byl německej celník, kterej nebyl ozbrojenej, měl jen psa a píšťalu.“ Ujal se jich a odvezl je do Mauthu, kde je Američané vyslechli a ubytovali na místní faře. Nesvobodné Československo nechali daleko za sebou.

Karel Fořt

Karel Fořt

Katolický kněz a redaktor Rádia Svobodná Evropa Monsignore Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitálu pod Třemšínem. Dětství prožil ve Vodňanech a Horažďovicích. Studoval gymnázium ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Za války, v roce 1940, byl zatčen gestapem a krátce vězněn. Roku 1941 nastoupil do katolického semináře. Následujícího roku byl odvezen na nucené práce do Lince, kde se setkal tváří v tvář s Adolfem Hitlerem. Po válce dokončil teologická studia a v roce 1948 byl vysvěcen na kněze. Působil na faře ve Vimperku a objížděl opuštěné farnosti na Šumavě. Na poslední chvíli byl varován, že se ho StB chystá zatknout a soudit v inscenovaném procesu ve spojitosti s jakousi vraždou. Utekl na motorce přes hranice. Působil jako kněz v Alžírsku, kde zažil protifrancouzské povstání a válku. Nakonec se usadil v Mnichově, kde sloužil bohoslužby pro české krajany a pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Po roce 1989 žil střídavě v Mnichově a v Českých Budějovicích. Zemřel 21. ledna roku 2014 ve věku 93 let.

Knížecí Pláně

Dostupné v: English | Česky

Knížecí Pláně (německy Fürstenhut) je bývalá obec na Šumavě, která leží na samotné hranici jižních Čech a Bavorska. Založena byla na konci 18. století knížetem Schwarzenbergem a po celou dobu své existence byla převážně německá. Hlavním zdrojem obživy pro obyvatelstvo byla dřevařská výroba. V době svého největšího rozmachu měla obec zhruba 700 obyvatel. V 19. století byl postaven kostel a později přibyla i fara. Ještě před první světovou válkou byla v obci pošta a obecní úřad. Po odsunu německého obyvatelstva v letech 1945–1946 obec zpustla a krátce po roce 1950 úplně zanikla. Nacházela se totiž v tzv. hraničním pásmu, které bylo prakticky vylidněno. Kostel svatého Jana Křtitele odstřelila armáda roku 1956. Rozmetán byl i místní hřbitov, který byl nákladem bývalých německých obyvatel obnoven až v roce 1992. V současnosti se zde nachází jen bývalá hájenka, která slouží jako restaurace a penzion.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.