Za Teplou Vltavou mezi obcemi Borová Lada a Ráčí
167, 384 51 Horní Vltavice, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Vrátil se pro manželku

Dostupné v: English | Česky

Harry Pollak se svou manželkou Jarmilou vyšli v roce 1949 vstříc vytoužené svobodě a poklidnému životu v západní Evropě. Hodlali ilegálně překročit hranici Československa. S pašeráky prošli Boubínským pralesem, přes potoky, spadlé stromy a další nástrahy Šumavy, až došli k nebezpečnému místu mezi obcemi Borová Lada a Račí (u řeky Teplá Vltava): „Na druhé straně Vltavy je louka a potom je zase les. Pašerák říkal: ,To je ten nejnebezpečnější úsek. Když přejdeme přes Vltavu, tak musíte běžet do kopce, abyste se dostali do lesa. Když někde uváznete, tak je po vás. My vám nemůžeme pomoct.‘“ Když Harry bez dechu přiběhl do lesa, zjistil, že jeho žena tam není. „Říkal jsem: ,Já musím pro ženu.‘ – ,To nesmíte. To je nebezpečné. Prostě ji musíte odepsat. To nejde.‘ – ,To nepřipadá v úvahu.‘ Tak jsem se vrátil. Ona upadla vysílením. Vzal jsem ještě její tašku a táhl ji poklusem nahoru. A podařilo se nám to.“

Harry Pollak

Harry Pollak

Ing. Harry Pollak, Ph.D., se narodil 24. 2. 1923 ve Dvoře Semtín u Votic rodičům židovského původu. Vystudoval obecnou školu a poté přešel na gymnázium. V Praze a poté v Litoměřicích dokončil čtyřletý cyklus a na kvintu (5. ročník) přešel do francouzského Nimes. Zde maturoval a v roce 1940 vstoupil do 1. československé divize ve Francii, účastnil se obrany Francie a poté se přes Gibraltar dostal do Anglie a posléze do Dunkerque, kde působil v 1. československé samostatné obrněné brigádě. O své válečné anabázi však nerad hovoří – prvním důvodem je neúcta v armádě a druhým špatná organizace armády. Po ukončení války se opět dostal do Československa a studoval techniku na Karlově náměstí v Praze, ovšem nástup komunistické moci pro něj znamenal vyloučení z vysoké školy. Rozhodl se proto odejít z Československa. V roce 1949 utekl se svou manželkou přes Šumavu do západního Německa a byl umístěn do Valka-Lageru u Norimberka. Jeho přáním bylo dostat se do Anglie, ovšem před samotným příjezdem na ostrovní stát museli Pollakovi zdolat obrovské množství administrativních překážek. V únoru 1950 se konečně ocitl v Anglii, získal zaměstnání jako kreslič v kanceláři a poté se stal vedoucím v továrně na klimatizátory. Následoval rychlý kariérní vzestup. Byl přijat do firmy Mead Carney, kde se naučil tzv. analýzu hodnot. Z Mead Carney přešel Pollak do Dunlopu a poté se stal ředitelem londýnské banky zabývající se ozdravováním velkých společností. V té době již byl na analýzu hodnoty expertem s nedocenitelnými zkušenostmi a stal se čestným občanem Londýna. Poté se osamostatnil a tuto metodu využíval jako samostatný podnikatel. Mezi firmami, které zachránil, jsou například firmy Krupp, Eisenwerke, IBM, Aston Martin. V roce 2000 odešel do důchodu a v roce 2003 získal doktorát na Vysoké škole ekonomické v Praze, kam jezdí přednášet. V současnosti žije ve Švýcarsku, ale plánuje, že se natrvalo přestěhuje do České republiky.

Za Teplou Vltavou mezi obcemi Borová Lada a Ráčí

Dostupné v: English | Česky

Řeka Teplá Vltava byla němým svědkem – podobně jako další místa Šumavy u česko-německých hranic – nočních útěků po pašeráckých stezkách, kterými se po roce 1948 ubíraly kroky Čechů mířících do svobodné Evropy.

Za Teplou Vltavou mezi obcemi Borová Lada a Ráčí

Na tomto místě

Vrátil se pro manželku

Vrátil se pro manželku

Harry Pollak
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.