Waldsassen
město v Bavorsku ležící západně od Chebu · Basilikaplatz, 95652 Waldsassen, Německo
  • Příběh
  • Místo

Podle zboží v obchodě poznal, že je v Německu

Dostupné v: English | Česky

Milan Nerad již dříve bojoval proti komunistickému režimu a v roce 1950 se odhodlal k odchodu do západního Německa. V listopadu 1950 odešel z Chebu, odcházel v 16:00 a do bavorského města Waldsassen došel ve 23:00. Cestu si již přesně nepamatuje, navíc po příchodu nevěděl, zda je v Německu či v Československu: „Tak jsem se šel podívat do obchodu a zjistil jsem, že takové produkty by se u nás nedostaly. Tak jsem se ubezpečil, že jsem skutečně tam, kde chci být. Šel jsem prostředkem ulice a proti mně šel ponocný. Ptal jsem ho, kde je policejní stanice. Poskytli mi tam úkryt a mohl jsem se osušit. Když jsem přecházel říčku, tak jsem byl nad pas ve vodě.“

Milan Nerad

Milan Nerad

Milan Nerad se narodil 18. 7. 1921 v Ledči nad Sázavou. Otec vlastnil obuvnickou firmu, maminka mu zemřela, když mu byly čtyři roky. Sám bydlel v Ledči nad Sázavou pouze krátkou dobu, ještě před dokončením obecné školy se odstěhoval do Horních Počernic. Rodina se nijak netajila svými protikomunistickými názory. Milan Nerad studoval průmyslovou školu v Českomoravské – Kolben – Daněk (ČKD) v Praze-Libni, kde poté pracoval jako technický úředník. V roce 1946 si Milan Nerad zařídil firmu na opravu kotlů, ale poválečné uspořádání narušilo jeho představy o vývoji Československa. Již v květnu 1948 byl zatčen za kolportaci protikomunistických letáků v Horních Počernicích, byl vyslýchán na Bartolomějské a krátce vězněn na Karlově náměstí. Následoval soud na Pankráci, ovšem díky prezidentské amnestii Klementa Gottwalda ze dne 18. 6. 1948 byl propuštěn. Tato zkušenost mu však nezabránila v protikomunistické činnosti, a tak založil ilegální organizaci s názvem Moje vlast, která měla za úkol shromažďovat zprávy. Nakonec se rozhodl pro útěk do západního Německa. V listopadu 1950 odešel z Chebu do Waldsassenu, krátce pobýval ve Valka-Lageru u Norimberku a díky kontaktům se v březnu 1951 zapojil coby agent-chodec CIO (Czechoslovak Intelligence Office; Československý zpravodajský úřad) Františka Moravce do činnosti proti komunistickému Československu. Už jako agent-chodec tak spolu s dalšími dvěma kolegy přešel v dubnu 1951 hranice na Domažlicku a odcestoval do Prahy, kde měl znovu zorganizovat protikomunistickou skupinu Moje vlast, která se jeho odchodem rozpadla. To se podařilo, ale Milan Nerad byl dne 11. 5. 1951 zatčen. Hrozil mu trest smrti, ale nakonec byl odsouzen na 20 let vězení. V letech 1951-1964 byl vězněn na Pankráci, v Plzni-Bory, v Leopoldově, na Bytízu a v Opavě. Na Bytízu se odhodlal k útěku, ale nakonec od svých úmyslů upustil. Propuštěn byl v roce 1964 z Leopoldova a po návratu získal práci topiče, údržbáře a později vedoucího v teplárně v Praze-Spořilově. Od tepláren získal byt a oženil se. Pracoval ještě po odchodu do důchodu. Milan Nerad se v roce 1968 angažoval také v K 231 a v současnosti je místopředsedou Konfederace politických vězňů v Praze, kde také žije.

Waldsassen

Dostupné v: English | Česky

Waldsassen je bavorské město ležící nedaleko českých hranic. Jeho počátky spadají do roku 1133. Leží v okrese Tirschenreuth a červnu 2005 mělo 7483 obyvatel. Pro svou blízkost s Československem mělo v 50. letech 20. století význam pro emigranty z východního bloku, kteří přecházeli ostře střeženou hranici.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.