Plešné jezero
Plešné jezero, Národní park Šumava, 384 51 Nová Pec, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Balony svobody

Dostupné v: English | Česky

Oldřich Kalousek sloužil od října 1953 do ledna 1956 u Pohraniční stráže na Šumavě. Byl u roty prvního sledu, která měla za úkol střežit ochranné a zakázané pásmo vymezené v příhraničí. „Pohraničníci tam nebyli pro to, aby stříleli lidi jako zajíce, ale aby bránili prostor před narušiteli,“ říká dnes Oldřich Kalousek. Každé narušení pásma bylo zvláštní akcí. Jednou z takových akcí, na niž pamětník vzpomíná, bylo i sledování a následné zneškodnění balonů s letáky u Plešného jezera. Šlo o horkovzdušné balony vypouštěné z Německa, na kterých byly připevněny letáky, které se po přeletu na místo určení uvolnily a vysypaly. Letáky připravované tiskovým odborem Rádia Svobodná Evropa přinášely nezkreslené informace ze zahraničí a měly pomoci narušit monopol totalitního tisku. Oldřich Kalousek je jeden z mála pamětníků, kteří balony svobody pamatují: „Těch balonů byly snad tisíce, byly na nich připevněny bedničky s letáky. Obyčejnou puškou sestřelit nešly, až jeden hoch přišel se samopalem a to pak šly rychle dolů. Balonovinu jsme pak měli všude – na stole jako ubrusy i na nástěnce ve Fučíkově koutku.“

Oldřich Kalousek

Oldřich Kalousek

Narodil se 10. 8. 1933 v Rosnici (dnes část obce Všestary) u Hradce Králové. Jeho otec zemřel v roce 1940, rodinu, v níž vyrůstal ještě další syn, živila matka službou v rodinách sedláků. Oldřich Kalousek se od roku 1948 učil ve Škodových závodech v Hradci Králové v oboru zámečník, později se specializoval na kotláře a doplnil si vzdělání večerním studiem průmyslové školy. V letech 1951–1952 byl vyslán podnikem na zahraniční montáž do Polské lidové republiky. V říjnu 1953 nastoupil základní vojenskou službu u Pohraniční stráže. Absolvoval poddůstojnickou školu ve Volarech, poté sloužil u roty prvního sledu v Českých Žlebech, Kašperských Horách, na Plešném jezeře a Třístoličníku. Vykonával funkci zástupce velitele roty pro věci politické. Povinnou vojenskou službu v délce celkem 27 měsíců ukončil v lednu 1956 v hodnosti četaře, nabídku zůstat u pohraničníků nepřijal. Vrátil se ke svému zaměstnání v podniku Škoda v Hradci Králové, kde pracoval do roku 1989 ve funkci vedoucího provozu. Oldřich Kalousek žije v obci Neděliště u Hradce Králové.

Plešné jezero

Dostupné v: English | Česky

Plešné jezero na Šumavě je ledovcového původu. Leží v nadmořské výšce 1090 m, má plochu 7,48 ha, obvod 1242 m a největší hloubku 18,30 m.

Plešné jezero

Na tomto místě

Balony svobody

Balony svobody

Oldřich Kalousek
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.