Valtice, česko-rakouská hranice
41414, 691 42 Valtice, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Návrat do Československa v roli agenta chodce

Dostupné v: English | Česky

Necelý rok po nuceném opuštění vlasti se Miroslav Procházka s kolegou a kamarádem Cyrilem Slámou vraceli zpět, nyní již jako agenti exilové zpravodajské služby. Během výcviku v Británii se naučili zacházet se zbraní a vysílačkou a ve Vídni dostali úkoly pro svou první misi. V roce 1951 vyrazili z Poysdorfu přes hranice, směr Valtice. Každý z obou kamarádů dostal falešné doklady, vysílačku a české peníze. „Asi třicet tisíc. Každý jsme taky měli dvě pistole, jednu devítku a jednu ráže 7,65 mm.“ Cestou k československým hranicím je zastihla velká bouřka. „Celou noc jsme strávili ve stohu.“ Vyrazit mohli až další den po setmění, promočení a hladoví. Úspěšně překročili hranici a dostali se do vesnice Úvaly. Protože byli mokří a špinaví od bláta z polí, museli se někde dát do pořádku. Zariskovali a oslovili mladý manželský pár. Naštěstí pomohli. „Tak jsme jim dali cigarety a nějaký peníze na děcko.“ Po opuštění hlídaného pohraničního pásma pokračovali dále vlakem. Čekalo je hledání vhodného úkrytu a navazování kontaktů s místními odbojovými skupinami.

Miroslav Procházka

Miroslav Procházka

Miroslav Procházka se narodil 28. listopadu 1928 ve Veverské Bítýšce. Dětství prožil na tamním statku. Po vychození měšťanky začal pracovat v obchodě, tam ale dlouhou dobu nevydržel a pokračoval ve studiu na obchodního příručího v Brně. Únorový převrat v roce 1948 ho zastihl ve druhém ročníku. Protože byl přesvědčen o nepřijatelnosti komunismu, ještě v březnu se pokusil o útěk do Rakouska. Nedaleko Vídně však byl společně se dvěma kamarády zatčen a vyhoštěn zpět do Československa, kde ho před jistým trestem zachránila amnestie prezidenta Klementa Gottwalda. Ani po této zkušenosti se Miroslav svého snu o svobodě nevzdal. Zapojil se do odbojové činnosti a svému známému Jaroslavu Salajkovi, agentovi britské zpravodajské služby, pomohl ukrýt zahraničního pilota. Jejich spolupráce pokračovala až do zatčení několika odbojářů. Kvůli možnému prozrazení Miroslav nakonec opustil Československo. Po půlročním výcviku se vrátil jako agent-chodec do vlasti. S kolegou Jaroslavem Slámou sbírali informace o odboji i komunistických aktivitách. Když se jim po sedmi měsících činnosti podařilo znovu překročit hranici na Západ, Miroslav se rozhodl, že už nebude dále riskovat a emigroval do Brazílie. V zemi s odlišnou kulturou a bez finančních prostředků se mu žilo velmi těžce. V roce 1960 se mu podařilo získat kanadské vízum. V Kanadě pamětník žil až do roku 1999, kdy se po smrti manželky rozhodl pro návrat domů. Nyní žije se svou druhou ženou v Želešicích u Brna.

Valtice, česko-rakouská hranice

Dostupné v: English | Česky

Zdejší úrodná půda určuje ráz krajiny, jak na rakouské, tak české straně převažují pole a louky s občasnými remízky. Nejvíce úspěšných přechodů hranice se podařilo uskutečnit mezi únorem 1948 a rokem 1951. Poté se již železná opona začala uzavírat a do roku 1954 vznikl téměř neproniknutelný koridor permanentně střežený Pohraniční stráží.

Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.