Pomezí nad Ohří, Horní Hraničná
bývalé sídlo roty Pohraniční stráže · Pomezí nad Ohří 16, 350 02 Pomezí nad Ohří, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Zmizení pohraničníka

Dostupné v: English | Česky

„Kdybych měl jít znovu na vojnu a mohl si vybrat, šel bych tam zas. Bylo tam pěkné prostředí a dobrá parta,“ říká Josef Kadlčík, který narukoval na konci 50. let k Pohraniční stráži, konkrétně k její rotě v Horní Hraničné nedaleko Chebu. Svou službu popisuje jako klidnou s malým množstvím incidentů, až na zmizení vojína Resutíka. Ten jednoho večera jako velitel hlídky držel pozici na rozhledně, které říkali špačkárna. Vymezený úsek hranice s ním hlídal nový rekrut, „bažant“ Kříž. Resutík pod záminkou, že se musí napít a odskočit si do nedaleké latríny, slezl z rozhledny, prošel podchodem v hraničních zátarasech a odkráčel tmou směrem do Německa. Nováček Kříž neznal dobře terén, a dokonce ani nevěděl, kudy přesně hranice vede, proto mu odchod jeho nadřízeného nepřipadal podezřelý. Na Resutíka čekal více než hodinu. Po příchodu hlídky, která se starala o zátarasy, už bylo jasné, co se stalo. Vojín Resutík utekl s veškerým vybavením a výzbrojí do Německa. Když si to nováček Kříž uvědomil, upadl do šoku a musel být z rozhledny snesen. Josef Kadlčík dnes hodnotí incident slovy: „To jsme teda nadávali na Resutíka všichni. Tenkrát, kdyby jsme ho dostali, tak bysme ho sami dobili jenom kvůli tomu klukovi.“

Josef Kadlčík

Josef Kadlčík

Narodil se v roce 1939 v Brně. S rodiči a dalšími osmi sourozenci bydlel v Ratíškovicích. Kolektivizace v 50. letech postihla celou jeho rodinu. Jeho bratrům vyhrožovali vyhazovem z práce, maminka nakonec vstoupila do JZD (jednotné zemědělské družstvo), ale za svou práci nedostala kvůli podvodu vedení družstva žádný důchod. Josef se vyučil instalatérem a v roce 1958 nastoupil na vojnu. Byl přidělen k Pohraniční stráži. Po tříměsíčním přijímači v Aši sloužil u 3. praporu 5. chebské brigády 17. pohraniční roty v Horní Hraničné. Tato pohraniční rota sídlila na renesančně přestavěné gotické tvrzi a v přilehlých hospodářských stavbách, což byly jediné pozůstatky po zdemolované vesnici kdysi nazývané Ober Kunreuth. Samotná rota se kromě ostrahy hranice věnovala i malému hospodářství s šesti koňmi, stejným počtem prasat a se dvěma kravami. Služba na hranici byla podle pana Kadlčíka klidná s malým množstvím incidentů. Josef Kadlčík strávil část služby jako údržbář. Jeho vzpomínky na Pohraniční stráž jsou spíše pozitivní a vypráví nejčastěji vtipné příhody. Po vojně se oženil a od té doby až dodnes žije v Dolních Bojanovicích.

Pomezí nad Ohří, Horní Hraničná

Dostupné v: English | Česky

Horní Hraničná se nachází asi 5 km od Chebu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1249. Podle sčítání lidu z roku 1920 žilo ve vsi, které se tehdy říkalo Ober Kunreuth, 111 obyvatel v 21 domech. Po válce byla většina obyvatel vysídlena do Německa, ale ani noví osídlenci nemohli zůstat příliš dlouho. Na začátku 50. let byla vesnice náležící do nově zřízeného pohraničního pásma zdemolována. Zůstala stát pouze gotická tvrz v renesanční úpravě ze 16. století. Ta se také stala sídlem roty Pohraniční stráže. V roce 1971 byla tato již nevyhovující stavba zbourána a postaven nový vojenský objekt. Ten od odchodu pohraničníků na začátku 90. let chátrá, pouze jeho malá část je využívána jako útulek pro psy.

Pomezí nad Ohří, Horní Hraničná

Na tomto místě

Zmizení pohraničníka

Zmizení pohraničníka

Josef Kadlčík
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.