Břeclav, railway embankment
05529, 691 41 Břeclav, Czech Republic
  • Story
  • Place

Komáři u Dyje

Available in: English | Česky

Vladimír Zbořílek odešel v roce 1948 do emigrace přes Rakousko. Československé hranice nedaleko Břeclavi přešel s přítelem. „Šli jsme blízko celního domku a tam nás potkalo první dobrodružství. Přelézali jsme železniční násep a nevěděli jsme, co je za ním. Násep byl blízko pohraniční čáry. Když jsme přelezli násep, uviděli jsme člověka ve stejnokroji, asi četníka. Měl kolo. Díval se na nás, jak se plazíme ve vysoké trávě. Mysleli jsme, že je konec, že nás zatkne.“ V létě 1948 nebyly ještě hranice mezi sovětskou zónou Rakouska a Československem dobře hlídané a četník je nechal projít. „Poštípaly nás stovky, tisíce komárů u vyschlých přítoků Dyje. Noc byla svízelná, komáři štípali i přes košile.“ V Rakousku našli jednoho ochotného kněze, který jim vyměnil peníze a poradil, kudy se dostanou na vlak.

Vladimír Zbořílek

Vladimír Zbořílek

Narodil se roku 1924 v Morkovicích u Kroměříže. Vystudoval Gymnázium Křenová v Brně a Masarykovu univerzitu, obor historie – francouzština. Studium dokončil v červnu 1948 státními zkouškami. Když mu nebylo v létě 1948 umožněno vycestovat na odborný zájezd do Francie, s kamarádem utekl přes Břeclav do Rakouska. Absolvovali anabázi přes sovětskou zónu Rakouska do americké zóny. Pokračoval přes Německo do Francie, kde studoval Sorbonnu. Pobýval také v Madridu. Roku 1952 emigroval do Spojených států amerických. Jeho začátky v USA nebyly snadné, nejprve pracoval v New Yorku v továrně na sešívačky, poté ve firmě Stechert-Hafner, která se věnovala vývozu a dovozu knih z celého světa. Poté získal zaměstnání jako suplující učitel na College v Coloradu, kde učil španělštinu, dalším jeho působištěm byla dívčí škola v New Hampshire. Od roku 1956 pokračoval v doktorandském studiu historie na University of California v Berkeley, později změnil svůj obor a specializoval se na slovanská studia. Pracoval na českém oddělení univerzity, které od roku 1965 vedl. Roku 1970 se přestěhoval do Miami, kde učil na univerzitě až do odchodu do penze roku 1995.

Břeclav, railway embankment

Available in: English | Česky

Railway embankment near Břeclav, and close to the Austria border.

Břeclav, railway embankment

On this place

Mosquitos at Dyje

Mosquitos at Dyje

Vladimír Zbořílek
Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!