Aš, railway border crossing
Selbská 2736, 352 01 Aš, Czech Republic
  • Story
  • Place

Vlak svobody

Available in: English | Česky

Jeden z nejznámějších hromadných útěků za železnou oponu se odehrál 11. září 1951. Toho dne projel vlak č. 3717 bez zastavení železniční stanicí Aš-hlavní nádraží a pokračoval směrem ke státní hranici. Zhruba kilometr za ní zastavil, neboť strojvůdce neznal poměry na německé trati a nechtěl riskovat. Do západního Německa se tak dostalo celkem 110 osob – organizátoři akce, studenti chebského gymnázia, lázeňští hosté, dělníci, ale také příslušníci SNB a StB. Zpět do Československa se jich vrátilo 77. Úspěšný útěk se proslavil po celém světě a jeho organizátoři se stali na čas mezinárodními hrdiny. Ve stejné době ale českoslovenští komunisté tvrdě zasáhli proti přátelům a příbuzným, kteří zůstali v republice. V reakci na zdařilý průlom železné opony úřady ještě zesílily ostrahu západní hranice státu. Komunistická propaganda strůjce útěku označovala za „americké gangstery“.

Aš, railway border crossing

Available in: English | Česky

On September 11, 1951, near Aš, on the Czech-Bavarian border happened one of the most famous collective escapes from a socialist camp to the free world.

Aš, railway border crossing

On this place

The Train of Liberty

The Train of Liberty

Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!