Boundary Stone No. 16 (Poledník – the Bohemian Forest)
state border · Hochschachtenstraße, Nationalpark Bayerischer Wald, 94227 Lindberg, Germany
  • Story
  • Place

Ve službách americké CIC

Available in: English | Česky

V únoru 1948 uzavřel komunistický režim hranice s „nepřátelskou cizinou“. Přestože z rozhodnutí ministerstva vnitra pozbyly platnost veškeré cestovní pasy, nepodařilo se režimu zabránit masovému odchodu uprchlíků do exilu. Nepostradatelnými pomocníky osob přecházejících zelenou hranici byli převáděči a někdy také kurýři. K nim patřil i František Zahrádka. Ten zprvu pouze doprovázel své kamarády – skauty ke státní hranici. Když se však z bezpečnostních důvodů rozhodl pro změnu své převáděčské trasy a v létě 1949 se poprvé se skupinou sedmi uprchlíků vydal přes hraniční horu Poledník (patník č. 16) do Bavorska, byl vlivem špatného počasí a přestřelky, která se seběhla pár set metrů za zády jeho skupiny, donucen překročit státní hranici. V bavorském Straubingu navázal kontakty s americkou CIC. Vracel se opakovaně do Československa a jako kurýr plnil různé úkoly, mimo jiné převedl do Německa bývalého vojáka Silvestra Müllera, kterého následně doprovodil i na jeho zpáteční cestě do Československa (12. srpna 1949).

Boundary Stone No. 16 (Poledník – the Bohemian Forest)

Available in: English | Česky

This nowadays, probably the most renowned boundary stone (no. 16) is located close to the Bohemian Forest mountain of Poledník (1315 meters high). Despite the fact that he did not know it at that time, František Zahrádka led a total of eight refugees across the border to Bavaria right by this boundary stone in the summer of 1949. In 2012, this 81 years old courier repeated his journey, and after an eight-hour march in snow and freezing weather, he patted “his” boundary stone yet again.

Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!