Broumov, former Border Guard Headquarters
201, 348 15 Broumov, Czech Republic
  • Story
  • Place

Setkání s příbuzným

Available in: English | Česky

Miloslav Komínek byl 4. dubna 1948 zadržen při pokusu o překročení hranic do Německa a odvezen na velitelství úseku Pohraniční stráže v Broumově. Pohraniční stráž nebrala žádný ohled na jeho těžké zranění způsobené průstřelem břicha. „V té kanceláři, tam mě dotloukli, tam mě dobili. Když jsem ležel na zemi ve zvratkách a ve všem, co prostě z člověka jde vrchem spodkem, tak najednou stál nade mnou kapitán. Dával mi diskrétní otázky, které padaly jenom v rodině. Já jsem byl pokřtěný Miloslav a on mi říkal Milošu, tak jak se to říká v mém rodném kraji. Říkal rodinné detaily a já jsem přemýšlel, co to je za chlapa. Pak najednou, když mi dal ještě poslední ránu, když mě zkopal, tak jsem si vzpomněl. Říkám si: ,Pane Bože, vždyť to je tatínkův bratranec!‘ Ano, to byl on,“ vzpomíná na nečekané setkání s příbuzným Miloslav Komínek.

Miloslav Komínek

Miloslav Komínek

Narodil se v roce 1926 ve Frýdku-Místku. Vyučil se strojním zámečníkem a kinooperatérem (promítačem filmů). V době nacistické okupace se zapojil do podzemní činnosti, v níž již byla angažována řada jeho příbuzných. Pomáhal hlavně s výrobou výbušnin. Odmala se zajímal o politiku, ihned po válce se začal politicky angažovat v Československé straně lidové. Po válce také absolvoval výcvik letce a parašutisty a stal se leteckým akrobatem. V letech 1945–1948 reprezentoval Československo na řadě leteckých dnů po celém světě. V březnu 1948 se pokusil odejít za hranice, ale byl chycen a krátce vězněn. Po propuštění v létě 1948 se stal členem odbojové skupiny Portáš-Jánošík, která operovala v Moravskoslezských Beskydech. Skupina byla brzy prozrazena, její členové byli zatčeni a odsouzeni k vysokým trestům. Milo Komínek a jeho pět kamarádů, všichni ve věku mezi sedmnácti a jedenadvaceti lety, byli dohromady odsouzeni k padesáti třem letům odnětí svobody. Pan Komínek byl vězněn na Borech, na Jáchymovsku, v Leopoldově a ve Valdicích. Propuštěn byl v roce 1965. V roce 1968 emigroval přes Rakousko a Švýcarsko do Kanady. V Torontu vydával noviny, časopisy a knihy. V této činnosti pokračoval po návratu do vlasti. Miloslav „Milo“ Komínek zemřel v květnu 2010 ve věku nedožitých čtyřiaosmdesáti let.

Broumov, former Border Guard Headquarters

Available in: English | Česky

The closely guarded facility near Broumov housed the local headquarters of the Border Guard. The Border Police of the Czech Republic used the premises of the 15th Company, 3rd Battalion, 5th Brigade until 2007. It is still the property of the Ministry of the Interior but is not in use.

Broumov, former Border Guard Headquarters

On this place

Meeting a Relative

Meeting a Relative

Miloslav Komínek
Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!