České Velenice
České Velenice, město na jihu Čech u hranic s Rakouskem · Vitorazská 154, 378 10 České Velenice, Česká repu…
  • Story
  • Place

The last off-duty pass of a Slovak reservist

Available in: English | Česky

In August 1961 on the Czechoslovak-Austrian state border near České Velenice, two meters from the gates of the electric wire fencing, the body of the Slovak worker František Babič (* 5. 6. 1931, † 11. 8. 1961) was found. Reserve soldier Babič was undergoing military training in the town with his sapper platoon, and the evening before his death he did not return from his time off duty. The thirty-year-old Babič was born in Richnava near Gelnice, Slovakia, but he completed his basic military service in Ostrava, and later returned to work in the New Iron Works of Klement Gottwald. In the summer of 1961 he took part in a military exercise in České Velenice. On 10 August 1961 he went on pass to the cinema together with other members of the sapper platoon. He did not return. In the early morning of the following day he crept up to the border barrier and managed to crawl under the first fence. The second fence proved lethal, however. The Slovak’s dead body was found by a patrol at four a.m. Considering the frequency of these patrols, it is likely that he died at about ten to four.

České Velenice

Available in: English | Česky

České Velenice (dříve též Cmunt) jsou město ležící na jihu Čech u samých hranic s Rakouskem v blízkosti města Gmünd, jehož byly do roku 1919 součástí. Od konce 19. století město vzkvétalo jakožto důležitý železniční uzel, z toho důvodu bylo na sklonku druhé světové války zásadně poškozeno bombardováním, po němž záhy následoval odsun německého obyvatelstva. Tragiku místa podtrhuje fakt, že v Gmündu byl za války zřízen sběrný tábor pro maďarské Židy. Navzdory poválečné obnově se původní ruch do Českých Velenic již nevrátil, a to i pro přítomnost pohraničníků, kteří až do roku 1989 pečlivě kontrolovali každého příchozího. Rota Pohraniční stráže v Českých Velenicích spadala pod 15. brigádu se sídlem v Českých Budějovicích.

Memory of Nations Places Mobile App
Get the app for free in your mobile app store!